Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Fâs Wydr

Jungle

Fâs Wydr Wedi'i ysbrydoli gan natur, cynsail casgliad gwydr y Jyngl yw creu gwrthrychau sy'n ennill eu gwerth o'r ansawdd, y dyluniad a'r deunydd. Mae siapiau syml yn adlewyrchu tawelwch y cyfrwng, gan fod yn ddi-bwysau ac yn gryf ar yr un pryd. Mae fasys yn cael eu chwythu trwy'r geg a'u siapio â llaw, wedi'u llofnodi a'u rhifo. Mae rhythm y broses gwneud gwydr yn sicrhau bod gan bob gwrthrych yng Nghasgliad y Jyngl ddrama liw unigryw sy'n dynwared symudiad tonnau.

Fâs

Rainforest

Fâs Mae'r fasys Coedwig Law yn gymysgedd o siapiau wedi'u cynllunio 3D a thechneg stêm Standinafia traddodiadol. Mae gan y darnau siâp llaw wydr trwchus dros ben gyda sblasiadau lliw arnofiol di-bwysau. Mae'r casgliad stiwdio yn cael ei ysbrydoli gan wrthgyferbyniadau natur, a sut mae'n creu cytgord.

Goleuo

Thorn

Goleuo Gan gredu ei bod yn bosibl tyfu a gwahaniaethu ffurfiau organig eu natur heb darfu ar eu strwythur a’u mynegiant trwy gyd-ddigwyddiadau, a bod gan fodau dynol gysylltiad greddfol â ffurfiau naturiol, dywedodd Yılmaz Dogan, wrth ddylunio Thorn, ei fod eisiau adlewyrchu twf gyda ffurfiau a oedd efelychu natur heb unrhyw gyfyngiad dimensiwn mewn goleuo. Draenen, sy'n ffynhonnell ysbrydoliaeth i gangen naturiol o Draenen; yn tyfu mewn strwythur ar hap ac yn ffurfio'n naturiol, yn diwallu gwahanol anghenion ac nid oes ganddo derfyn maint fel dyluniad goleuo da.

Bwrdd

Patchwork

Bwrdd Dywedodd Yılmaz Dogan, a ddechreuodd gyda'r syniad y gallai gwahanol ddeunyddiau diwydiannol gael eu defnyddio gyda'i gilydd ar hambwrdd bwrdd, iddo ddylunio hyblygrwydd yn eich desg y gallwch chi wneud newidiadau i addasu i wahanol dueddiadau ar unrhyw adeg. Gyda'i ddyluniad cwbl doriadwy, mae Patchwork yn ddyluniad deinamig sy'n gallu addasu'n hawdd i wahanol fannau fel byrddau bwyta a chyfarfod.

Bwrdd Coffi

Ripple

Bwrdd Coffi Mae'r tablau canol a ddefnyddid fel arfer yn digwydd yng nghanol y bylchau ac yn achosi anhawster gyda'r problemau dynesu. Am y rheswm hwn, defnyddir y tablau gwasanaeth i agor y bwlch hwn. Er mwyn datrys y broblem hon, mae Yılmaz Dogan wedi cyfuno dwy swyddogaeth wrth ddylunio Ripple ac wedi datblygu dyluniad cynnyrch deinamig a all fod yn stand canol ac yn fwrdd gwasanaeth, sy'n teithio gyda braich anghymesur ac yn symud yn y pellter. Roedd y cynnig deinamig hwn yn cyd-daro â llinellau dylunio hylif Ripple yn adlewyrchu o natur ag amrywioldeb cwymp a'r tonnau a ffurfiwyd gan y cwymp hwnnw.

Hwylio

Portofino Fly 35

Hwylio Plu 35 Portofino, wedi'i lenwi â golau naturiol o ffenestri mawr yn y neuadd, hefyd yn y cabanau. Mae ei ddimensiynau'n cynnig teimlad digynsail o le i gwch o'r maint hwn. Trwy gydol y tu mewn, mae'r palet lliw yn gynnes ac yn naturiol, gyda'r dewis o gyfansoddiadau ecwilibriwm lliwiau a deunyddiau, gan wneud yr amgylcheddau mewn ardaloedd modern a chyffyrddus, gan ddilyn tueddiadau rhyngwladol dylunio mewnol.