Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Caffi

Hunters Roots

Mae Caffi Gan ymateb i frîff ar gyfer esthetig modern, glân, crëwyd tu mewn wedi'i ysbrydoli gan gewyll ffrwythau pren a ddefnyddir ar ffurf haniaethol. Mae'r cewyll yn llenwi'r bylchau, gan greu ffurf gerfluniol ymgolli, bron fel ogof, ac eto un sy'n cael ei gynhyrchu o siapiau geometrig syml a syth. Y canlyniad yw profiad gofodol glân a rheoledig. Mae'r dyluniad clyfar hefyd yn gwneud y mwyaf o'r gofod cyfyngedig trwy droi gosodiadau ymarferol yn nodweddion addurniadol. Mae'r goleuadau, y cypyrddau a'r silffoedd yn cyfrannu at y cysyniad dylunio a'r gweledol cerfluniol.

Swyddfa Wasanaeth

Miyajima Insurance

Swyddfa Wasanaeth Cysyniad y prosiect yw "cysylltu'r swyddfa â'r ddinas" gan fanteisio ar yr amgylchedd. Mae'r safle wedi'i leoli yn y man lle mae'n edrych dros y ddinas. Er mwyn ei gyflawni mabwysiadir gofod siâp twnnel, sy'n mynd drwyddo o'r giât mynediad i ddiwedd y swyddfa. Mae llinell y pren nenfwd a'r bwlch du sy'n osod goleuadau a gosodiadau aerdymheru yn pwysleisio'r cyfeiriad i'r ddinas.

Paneli Acwstig Wedi'u Clustogi

University of Melbourne - Arts West

Paneli Acwstig Wedi'u Clustogi Ein brîff oedd cyflenwi a gosod lliaws o baneli Acwstig wedi'u lapio â Ffabrig gyda gwahanol feintiau, onglau a siapiau. Gwelodd prototeipiau cychwynnol newidiadau yn y dyluniad a'r modd ffisegol o osod ac atal y paneli hyn o'r waliau, y nenfydau ac ochr isaf y grisiau. Ar y pwynt hwn gwnaethom sylweddoli nad oedd y systemau crog perchnogol cyfredol ar gyfer paneli nenfwd yn ddigonol ar gyfer ein hanghenion ac fe wnaethom ddylunio ein rhai ein hunain.

Bwyty

Yuyuyu

Bwyty Mae cryn dipyn o'r dyluniadau cyfoes cymysg hyn ar y farchnad yma yn Tsieina heddiw, fel arfer yn seiliedig ar ddyluniadau traddodiadol ond gyda naill ai deunyddiau modern neu ymadroddion newydd. Bwyty Tsieineaidd yw Yuyuyu, mae dylunydd wedi creu ffordd newydd i fynegi dyluniad Dwyreiniol, Gosodiad newydd sy'n cynnwys llinellau a dotiau, mae'r rheini'n cael eu hymestyn o'r drws i du mewn y bwyty. Gyda'r newid amseroedd, mae gwerthfawrogiad esthetig pobl hefyd yn newid. Ar gyfer dylunio Dwyreiniol cyfoes, mae arloesi yn angenrheidiol iawn.

Bwyty

Yucoo

Bwyty Gydag aeddfedrwydd graddol estheteg a newidiadau esthetig dynol, mae'r arddull fodern sy'n tynnu sylw at hunan ac unigolrwydd wedi dod yn elfennau pwysig dylunio. Bwyty yw'r achos hwn, mae'r dylunydd eisiau creu profiad gofod ieuenctid i ddefnyddwyr. Mae planhigion glas, llwyd a gwyrdd ysgafn yn creu cysur ac achlysurol i'r gofod. Mae'r canhwyllyr a wneir gan rattan a metel wedi'i wehyddu â llaw yn esbonio'r gwrthdrawiad rhwng dynol a natur, gan ddangos bywiogrwydd y bwyty cyfan.

Siop

Formal Wear

Siop Mae siopau dillad dynion yn aml yn cynnig tu mewn niwtral sy'n effeithio'n negyddol ar naws ymwelwyr ac felly'n lleihau canran y gwerthiannau. Er mwyn denu pobl nid yn unig i ymweld â siop, ond hefyd i brynu cynhyrchion sy'n cael eu cyflwyno yno, dylai'r gofod ysbrydoli a sbarduno hwyl dda. Dyna pam mae dyluniad y siop hon yn defnyddio nodweddion arbennig sydd wedi'u hysbrydoli gan grefftwaith gwnïo a gwahanol fanylion a fydd yn denu sylw ac yn lledaenu hwyliau da. Mae'r cynllun man agored a oedd yn rhan o ddau barth hefyd wedi'i gynllunio ar gyfer rhyddid y cwsmer yn ystod y siopa.