Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mwclis

Scar is No More a Scar

Mwclis Mae gan y dyluniad stori boenus ddramatig y tu ôl iddo. Cafodd ei ysbrydoli gan fy nghraith annifyr bythgofiadwy ar fy nghorff a losgwyd gan dân gwyllt cryf pan oeddwn yn 12 oed. Wrth geisio ei orchuddio â thatŵ, rhybuddiodd y tatŵiwr fi y byddai'n waeth gorchuddio'r dychryn. Mae gan bawb eu craith, mae gan bawb ei stori neu ei hanes poenus bythgofiadwy, yr ateb gorau ar gyfer iachâd yw dysgu sut i'w wynebu a'i oresgyn yn gryf yn hytrach na gorchuddio neu geisio dianc ohono. Felly, rwy'n gobeithio y gall pobl sy'n gwisgo fy gemwaith deimlo'n gryfach ac yn fwy cadarnhaol.

Gwylio Cysylltiedig

COOKOO

Gwylio Cysylltiedig COOKOO ™, smartwatch dylunydd cyntaf y byd sy'n cyfuno symudiad analog ag arddangosfa ddigidol. Gyda dyluniad eiconig ar gyfer ei linellau hynod lân a swyddogaethau craff, mae'r oriawr yn arddangos hysbysiadau a ffefrir gan eich ffôn clyfar neu iPad. Diolch i'r COOKOO App ™ mae defnyddwyr yn cadw rheolaeth ar eu bywyd cysylltiedig trwy ddewis pa hysbysiadau a rhybuddion y maent am eu derbyn yn iawn i'w arddwrn. Bydd pwyso botwm COMMAND customizable yn caniatáu sbarduno'r camera o bell, chwarae cerddoriaeth rheoli o bell, mewngofnodi Facebook un botwm a llawer o opsiynau eraill.

Achos Gliniadur

Olga

Achos Gliniadur Achos gliniadur gyda strap arbennig a system achos arbennig arall. Ar gyfer y deunydd cymerais ledr wedi'i ailgylchu. Mae yna sawl lliw pe bai pawb yn gallu codi ei liw ei hun. Fy nod oedd gwneud achos gliniadur syml, diddorol lle mae'n hawdd gofalu am system gofalu a lle gallwch chi gau achos arall os oes rhaid i chi gario am Mac llyfr pro arholiad ac Ipad neu Ipad mini gyda chi. Gallwch gario ymbarél neu bapur newydd o dan yr achos gyda chi. Achos hawdd ei newid am alw bob dydd.

Cot Law

UMBRELLA COAT

Cot Law Mae'r cot law hon yn gyfuniad o gôt law, ymbarél a throwsus diddos. Yn dibynnu ar yr amodau tywydd a faint o law gellir ei addasu i wahanol lefelau o ddiogelwch. Ei nodwedd unigryw yw ei fod yn cyfuno cot law ac ymbarél mewn un eitem. Gyda'r “cot law ymbarél” mae eich dwylo am ddim. Hefyd, gall fod yn berffaith ar gyfer gweithgareddau chwaraeon fel reidio beic. Yn ogystal, mewn stryd orlawn, nid ydych yn taro i mewn i ymbarelau eraill gan fod y cwfl ymbarél yn ymestyn uwchben eich ysgwyddau.

Modrwy

Doppio

Modrwy Dyma em gyffrous o natur gyfriniol. Mae “Doppio”, yn ei siâp troellog, yn teithio i ddau gyfeiriad yn symbol o amser dynion: eu gorffennol a'u dyfodol. Mae'n cario'r arian a'r aur sy'n cynrychioli datblygiad rhinweddau'r ysbryd dynol trwy gydol ei hanes ar y Ddaear.