Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Clwb Nofio

Loong

Mae Clwb Nofio Mae'r cyfuniad o fusnes sy'n canolbwyntio ar wasanaeth â ffurflenni busnes newydd yn duedd. Mae'r dylunydd yn arbrofol yn integreiddio is-swyddogaethau'r prosiect gyda'r prif fusnes, yn ail-optimeiddio prif swyddogaethau hyfforddiant chwaraeon rhiant-plentyn, ac yn adeiladu'r prosiect yn ofod cynhwysfawr ar gyfer addysg nofio a chwaraeon, gan integreiddio adloniant a hamdden.

Mae Clwb Plant

Meland

Mae Clwb Plant Mae'r prosiect cyfan wedi cwblhau mynegiant rhagorol y maes chwarae dan do rhiant-plentyn, gan ddangos graddfa uchel o gyflawnrwydd a chysondeb yn y naratif symlach a gofod. Mae'r dyluniad llinell gynnil yn cysylltu gwahanol feysydd swyddogaethol ac yn sylweddoli rhesymoledd llif yr ymwelwyr. Mae naratif y gofod, yn ei dro, yn cysylltu gwahanol fannau trwy blot cyflawn ac yn arwain y defnyddwyr i brofi taith ryfeddol rhyngweithio rhiant-plentyn.

Fflat

Home in Picture

Fflat Mae'r prosiect yn lle byw a grëwyd ar gyfer teulu o bedwar gyda dau blentyn. Daw awyrgylch y breuddwydion a grëwyd gan ddyluniad y cartref nid yn unig o'r byd stori dylwyth teg a grëwyd ar gyfer plant, ond hefyd o'r synnwyr dyfodolol a'r sioc ysbrydol a ddaeth yn sgil yr her ar ddodrefn cartref traddodiadol. Heb gael ei rwymo gan ddulliau a phatrymau anhyblyg, chwalodd y dylunydd resymeg draddodiadol a chyflwynodd ddehongliad newydd o ffordd o fyw.

Mewn

Inside Out

Mewn Y dylunydd pensaernïol prosiect dylunio mewnol unigol cyntaf cyntaf, gan ddewis cymysgedd o ddodrefn â Japaneaidd a Nordig i greu awyrgylch cyfforddus a dymunol. Defnyddir pren a ffabrig yn bennaf trwy'r fflat heb lawer o ffitiadau ysgafn. Y cysyniad & quot; Inside Out & quot; blwch pren wedi'i ddatgelu gyda'r fynedfa bren gysylltiedig a'r coridor tra ar agor i'r ystafell fyw fel & quot; Y tu mewn & quot; arddangos llyfrau ac arddangosfeydd celf, gydag ystafelloedd fel & quot; Y tu allan i & quot; poced o leoedd sy'n gwasanaethu swyddogaethau byw.

Prif Swyddfa

Nippo Junction

Prif Swyddfa Mae Prif Swyddfa Nippo wedi'i hadeiladu dros groesffordd amlochrog o seilwaith trefol, gwibffordd, a pharc. Mae Nippo yn gwmni blaenllaw ym maes adeiladu ffyrdd. Maen nhw'n diffinio Michi, sy'n golygu "stryd" yn Japaneeg, fel sylfaen eu cysyniad dylunio fel "yr hyn sy'n cysylltu amrywiaeth o gydrannau". Mae Michi yn cysylltu'r adeilad â'r cyd-destun trefol a hefyd yn cysylltu lleoedd gwaith unigol â'i gilydd. Cafodd Michi ei wella i greu cysylltiadau creadigol ac i wireddu'r Junction Place gweithle unigryw sy'n bosibl yma yn Nippo yn unig.

Tŷ Preifat

Bbq Area

Tŷ Preifat Mae'r prosiect ardal bbq yn ofod sy'n caniatáu coginio yn yr awyr agored ac aduno'r teulu. Yn Chile mae'r ardal bbq fel arfer wedi'i lleoli ymhell o'r tŷ, ond yn y prosiect hwn mae'n rhan o'r tŷ sy'n ei uno â'r ardd trwy ddefnyddio ffenestri plygu llewychol mawr sy'n caniatáu i hud y gofod gardd lifo i'r tŷ. Mae'r pedwar gofod, natur, pwll, bwyta a choginio wedi'u huno mewn dyluniad unigryw.