Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Gardd

Tiger Glen Garden

Gardd Mae Gardd Tiger Glen yn ardd fyfyrio a adeiladwyd yn adain newydd Amgueddfa Gelf Johnson. Fe'i hysbrydolir gan ddameg Tsieineaidd, o'r enw Three Laughers of the Tiger Glen, lle mae tri dyn yn goresgyn eu gwahaniaethau sectyddol i ddod o hyd i undod cyfeillgarwch. Dyluniwyd yr ardd mewn arddull addawol o'r enw karesansui yn Japaneaidd lle mae delwedd o natur yn cael ei chreu gyda threfniant o gerrig.

Mae Ailfodelu Creadigol

Redefinition

Mae Ailfodelu Creadigol Briff y prosiect oedd cadw cyd-destun y mynydd, heb allyrru cofebau gwladaidd o deipolegau preswyl mynyddig. Roedd yn cynnwys adnewyddu tŷ mynydd nodweddiadol yn sylweddol. Byddai popeth yn cael ei wneud ar y safle, gan ddefnyddio fel deunyddiau sylfaenol agregau metel, pren pinwydd a mwynau, llafur dynol ac arbenigedd. Y prif syniad y tu ôl i hynny oedd gadael i'r gwrthrychau gaffael defnydd a gwerth sentimental ar ôl i'r perchnogion eu cael yn ddefnyddiol ac yn gyfarwydd, yn ogystal â dylunio gyda phŵer trawsnewidiol deunyddiau mewn golwg.

Bwyty

100 Bites Dessert

Bwyty Mae brathu fel thema'r dyluniad, portreadau graffig, modelau dannedd, delweddau pen enwog i gyd yn nodweddion allweddol sy'n helpu i ysgogi blagur blas pob cwsmer. O'r nenfwd graffig brown a gwyn ffansi, i'r wal graffig uwch wen, i'r wal arddangos cynnyrch wedi'i threfnu'n daclus, ynghyd â'r 100 eicon brathog sy'n cynrychioli gwahanol ddegawdau, mae blas hiwmor du wedi'i ddylunio'n gyfoethog yn drysu.

Mae Dyluniad Corfforaethol

Vivifying Minimalism

Mae Dyluniad Corfforaethol Y cyflawnadwy oedd creu gofod cyfoes sy'n addasu therapïau yn seiliedig ar dechnoleg uwch wrth gynnig triniaethau sba clasurol. Y cynnig a ddeilliodd o hyn oedd creu gofod deinamig sy'n allyrru cyni labordai gwyddonol wrth ychwanegu cynodiadau cyfarwydd o du mewn clasurol cynnes. Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer lobi daear o athroniaeth zen a natur dyadig cosmos. Mae lavaplaster gwyn yn awgrymu rheswm gwyn a gwyddonol clinigol, brown siocled o balet clasurol yn awgrymu cynodiadau chwaethus o ddymuniadau dynol.

Mae Canolfan Feddygol

Neo Derm The Center

Mae Canolfan Feddygol Fe'i cynlluniwyd i atseinio thema llinellau, ac mae uchafbwyntiau lliw calch yn ddigon i ddangos y brîff dylunio dash ac egnïol ar gyfer y ganolfan gofal croen benodol hon. Mae trawstiau o linellau rhuthro gwyn yn rhedeg trwy'r nenfwd gwyn ac yn ymestyn i'r gofod o'i amgylch gyda dynameg. Mae'r parth ymlacio ger y dderbynfa wedi'i osod ar dôn lliw calch ar galch o ddodrefn i garped sy'n pwysleisio hanfod brand ifanc ac wedi'i adnewyddu trwy drosolwg o harbwr Victoria.

Mae Gofod Arddangos A Thrafod

All Love in Town Sales Center

Mae Gofod Arddangos A Thrafod Gallai gofod masnachol hefyd fod yn faes gweithgaredd sy'n canolbwyntio ar fusnes yn llawn celf ac estheteg cymaint â theatr ac amgueddfa. Nid yw llawer o ddylunwyr erioed wedi meddwl bod y cyfuniad dwys o bobl a'r amgylchedd yn dod mor hanfodol nag erioed roeddem yn ei ddisgwyl. Fe wnaethon ni greu gofod mewnol a oedd yn taro tant gyda phobl fel rhywun oedd yn mynd i mewn iddo trwy wneud y defnydd mwyaf o fylbiau golau deunyddiau am bris isel, Ping Pong a pheli addurno Nadolig. Daeth â chwedl am werthu eiddo o orffen tasgau gwerthu mewn tri. misoedd ar y pryd yn y diwydiant cyfan oherwydd y dyluniad unigryw.