Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Modrwy

The Empress

Modrwy Carreg harddwch gwych - pyrope - mae ei hanfod yn dod â mawredd a solemnity. Dyna harddwch ac unigrywiaeth y garreg a nododd y ddelwedd, y bwriedir ei haddurno yn y dyfodol. Roedd angen creu ffrâm unigryw ar gyfer carreg, a fyddai'n ei gario i'r awyr. Tynnwyd y garreg y tu hwnt i'w metel daliadol. Mae'r fformiwla hon angerdd synhwyraidd a grym deniadol. Roedd yn bwysig cadw'r cysyniad clasurol, gan gefnogi'r canfyddiad modern o emwaith.

Hunaniaeth Gorfforaethol

Jae Murphy

Hunaniaeth Gorfforaethol Defnyddir y gofod negyddol oherwydd ei fod yn gwneud gwylwyr yn chwilfrydig ac unwaith maen nhw'n profi'r foment Aha honno, maen nhw'n ei hoffi ar unwaith ac yn ei gofio. Mae gan y marc logo lythrennau cyntaf J, M, y camera a'r trybedd wedi'u hymgorffori yn y gofod negyddol. Gan fod Jae Murphy yn aml yn tynnu lluniau plant, mae'r grisiau mawr, a ffurfiwyd wrth eu henwau, a chamera mewn lleoliad isel yn awgrymu bod croeso i blant. Trwy ddylunio Hunaniaeth Gorfforaethol, datblygir y syniad gofod negyddol o'r logo ymhellach. Mae'n ychwanegu dimensiwn newydd i bob eitem ac yn gwneud i'r slogan, Golwg Anarferol o'r Cyffredin, sefyll yn wir.

Tlws

The Sunshine

Tlws Nodwedd o'r gemwaith hon yw ei fod yma wedi defnyddio siâp cymhleth carreg mawr sydd wedi'i osod i ffrâm anweledig (aer). Mae golygfa Dylunio Emwaith yn agor cerrig yn unig sy'n cuddio technoleg cydosod. Mae'r garreg ei hun yn cael ei dal gan ddwy osodiad anymwthiol a phlât tenau wedi'i orchuddio â diemwntau. Y plât hwn yw sylfaen yr holl froetshis strwythur ategol. Mae'n dal a'r ail garreg. Gwnaethpwyd y cyfansoddiad cyfan yn bosibl ar ôl y brif garreg falu gywrain.

Dwy Sedd

Mowraj

Dwy Sedd Mae'r Mowraj yn sedd dwy sedd sydd wedi'i chynllunio i ymgorffori ysbryd arddulliau ethnig Aifft a Gothig. Roedd ei ffurf yn deillio o'r Nowrag, fersiwn yr Aifft o'r sled ddyrnu a newidiwyd i ymgorffori'r ddawn Gothig heb gyfaddawdu ar ei hanfod antediluvian ethnig. Mae'r dyluniad yn lacr du sy'n cynnwys engrafiadau wedi'u gwneud â llaw o Aifft ar y breichiau a'r coesau yn ogystal â chlustogwaith melfed cyfoethog gyda bolltau a modrwyau tynnu arno sy'n rhoi tafliad canoloesol iddo fel ymddangosiad Gothig.

Mae Tŷ Preswyl

Tempo House

Mae Tŷ Preswyl Mae'r Prosiect hwn yn adnewyddiad llwyr o dŷ arddull trefedigaethol yn un o'r cymdogaethau mwyaf swynol yn Rio de Janeiro. Wedi'i osod ar safle anghyffredin, yn llawn coed a phlanhigion egsotig (cynllun tirwedd gwreiddiol gan y pensaer tirwedd enwog Burle Marx), y prif nod oedd integreiddio'r ardd allanol â'r gofodau mewnol trwy agor ffenestri a drysau mawr. Mae gan yr addurn frandiau Eidalaidd a Brasil pwysig, a'i gysyniad yw ei gael fel cynfas fel y gall y cwsmer (casglwr celf) arddangos ei hoff ddarnau.

Pecyn Adeiladu Amlswyddogaethol

JIX

Pecyn Adeiladu Amlswyddogaethol Pecyn adeiladu yw JIX a grëwyd gan yr artist gweledol a dylunydd cynnyrch o Efrog Newydd, Patrick Martinez. Mae'n cynnwys elfennau modiwlaidd bach sydd wedi'u cynllunio'n benodol i ganiatáu cysylltu gwellt yfed safonol gyda'i gilydd, er mwyn creu amrywiaeth eang o gystrawennau. Mae'r cysylltwyr JIX yn dod mewn gridiau gwastad sy'n hawdd eu gwahanu, eu croestorri a'u cloi i'w lle. Gyda JIX gallwch adeiladu popeth o strwythurau uchelgeisiol o faint ystafell i gerfluniau cywrain ar ben bwrdd, pob un yn defnyddio cysylltwyr JIX a gwellt yfed.