Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Stand Blodau

Eyes

Stand Blodau Stondin flodau yw'r Llygaid ar gyfer pob achlysur. Mae'r corff hirgrwn wedi'i foiledio ag aur gydag agoriadau afreolaidd fel llygaid dynol sydd bob amser yn chwilio am bethau rhyfeddol yn y Fam Natur. Mae'r stand yn ymddwyn fel athronydd. Mae'n coleddu harddwch naturiol ac yn dangos y byd i gyd i chi cyn neu ar ôl i chi ei oleuo.

Mae Stand Arddangos Rhyngweithiol Bwrdd Gwaith

Ubiquitous Stand

Mae Stand Arddangos Rhyngweithiol Bwrdd Gwaith Mae'r stand bwrdd gwaith hollbresennol hwn wedi'i gynllunio i ryngweithio pobl â breuddwydion dydd. Mae'r tyllau wedi'u trefnu ac ychwanegyn wedi'u hychwanegu â blodau, lolipops, neu bynciau sy'n cymathu i'w batrwm o wahanol gyfeiriadau. Mae'r wyneb crom yn adlewyrchu ac yn newid tonau i'r pynciau sy'n cael eu harddangos ac mae'r bobl yn rhyngweithio ag ef.

Mwgwd

Billy Julie

Mwgwd Mae'r dyluniad hwn wedi'i ysbrydoli gan ficro-fynegiant. Mae'r dylunydd yn dewis Billy a Julie ar gyfer dau fath o bersonoliaethau lluosog. Mae'r elfennau cymhleth yn cael eu creu trwy addasiad parametrig o gyfeiriadau geometreg tebyg i ysgol, yn seiliedig ar gromlin sydd wedi'i chlymu â rhaniadau. Fel rhyngwyneb a chyfieithydd ar y pryd, crëir y mwgwd hwn i wneud i bobl archwilio eu cydwybod eu hunain.

Cynorthwyydd Colur

Eyelash Stand

Cynorthwyydd Colur Mae'r dyluniad hwn yn archwilio trosiad o lygad. Mae'r dylunydd yn ystyried bod llygadu yn erlid disgwyliad personol. Mae'n creu stand eyelash fel eicon o fywyd neu gam bach o berfformiad. Mae'r stondin hon yn symbol o ymrwymiad atgoffa rhywun yn y bore neu cyn amser gwely, trwy osod amrannau dros dro cyn neu ar ôl cael ei gymhwyso. Mae stand eyelash yn ffordd i gofio'r hyn y mae rhywbeth dibwys wedi'i gyfrannu at antur ddyddiol bersonol.

Gosod Thema

Dancing Cubes

Gosod Thema Mae'r dyluniad hwn yn rhyngweithio â modiwlau sy'n cael eu harddangos. Dyluniwyd y stand thema hon gyda mecanwaith hunan-estynedig i gysylltu chwe chiwb neu fwy ag uned wedi'i graddio i fyny i dri chyfeiriad perpendicwlar. Mae'r cyfluniad ffurf rhad ac am ddim gyda rhiciau yn gwneud y cysylltiad yn debyg i bobl ddawnsio cydgysylltiedig. Mae'r trefniant o dyllau bach yn creu strwythur llety ar gyfer pwnc gyda rhannau llinellol.

Mae Golau Bwrdd

Moon

Mae Golau Bwrdd Mae'r golau hwn yn chwarae rhan weithredol i fynd gyda phobl mewn man gweithio o'r bore i'r nos. Fe'i cynlluniwyd gydag amgylchedd gwaith pobl mewn golwg. Gellir cysylltu'r wifren â gliniadur neu fanc pŵer. Gwnaed siâp y lleuad yn dri chwarter cylch fel eicon yn codi o ddelwedd tirwedd wedi'i gwneud o ffrâm gwrthstaen. Mae patrwm wyneb y lleuad yn atgoffa'r canllaw glanio mewn prosiect gofod. Mae'r lleoliad yn edrych fel cerflun yng ngolau dydd a dyfais ysgafn sy'n cysuro amser gwaith gyda'r nos.