Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Cadair Lolfa

YO

Cadair Lolfa Mae YO yn dilyn egwyddorion ergonomig seddi cyfforddus a llinellau geometrig pur sy'n ffurfio'r llythrennau “YO” yn haniaethol. Mae'n creu cyferbyniad rhwng adeiladwaith pren anferth, “gwrywaidd” a lliain cyfansawdd ysgafn, tryloyw “benywaidd” o'r sedd a'r cefn, wedi'i wneud o ddeunydd wedi'i ailgylchu 100%. Cyflawnir tensiwn y brethyn trwy gydblethu ffibrau (yr hyn a elwir yn “corset”). Mae cadair y lolfa yn cael ei ategu gan stôl sy'n dod yn fwrdd ochr wrth gylchdroi 90 °. Mae ystod o ddewisiadau lliw yn caniatáu i'r ddau ffitio'n hawdd i du mewn gwahanol arddulliau.

Mae Peiriant Te Cwbl Awtomatig

Tesera

Mae Peiriant Te Cwbl Awtomatig Mae'r Tesera cwbl awtomatig yn symleiddio'r broses o baratoi te ac yn gosod llwyfan atmosfferig ar gyfer gwneud y te. Mae'r te rhydd wedi'i lenwi â jariau arbennig lle gellir, yn unigryw, amser bragu, tymheredd y dŵr a faint o de gael ei addasu'n unigol. Mae'r peiriant yn cydnabod y gosodiadau hyn ac yn paratoi'r te perffaith yn llawn yn awtomatig yn y siambr wydr dryloyw. Ar ôl i'r te gael ei dywallt, mae proses lanhau awtomatig yn digwydd. Gellir tynnu hambwrdd integredig i'w weini a'i ddefnyddio hefyd fel stôf fach. Waeth a yw cwpan neu bot, mae eich te yn berffaith.

Lamp

Tako

Lamp Mae Tako (octopws yn Japaneg) yn lamp bwrdd wedi'i ysbrydoli gan y bwyd Sbaenaidd. Mae'r ddwy ganolfan yn atgoffa'r platiau pren lle mae'r “pulpo a la gallega” yn cael ei weini, tra bod ei siâp a'r band elastig yn ennyn bento, y blwch cinio traddodiadol o Japan. Mae ei rannau wedi'u cydosod heb sgriwiau, gan ei gwneud hi'n hawdd eu rhoi at ei gilydd. Mae cael eich pacio mewn darnau hefyd yn lleihau costau pecynnu a storio. Mae cymal y lampshade polypropylen hyblyg wedi'i guddio y tu ôl i'r band elastig. Mae tyllau wedi'u drilio ar y darnau sylfaen a brig yn caniatáu i'r llif aer angenrheidiol osgoi gorboethi.

Rheiddiadur

Piano

Rheiddiadur Daeth yr ysbrydoliaeth ar gyfer y Dyluniad hwn o Love for Music. Mae tair elfen wresogi wahanol gyda'i gilydd, pob un yn debyg i un allwedd Piano, yn creu cyfansoddiad sy'n edrych fel bysellfwrdd Piano. Gall hyd y Rheiddiadur amrywio, yn dibynnu ar nodweddion a chynigion y Gofod. Nid yw'r syniad cysyniadol wedi'i ddatblygu'n gynhyrchu.

Deiliaid Canhwyllau

Hermanas

Deiliaid Canhwyllau Mae Hermanas yn deulu o ddeiliaid canhwyllau pren. Maen nhw fel pum chwaer (hermanas) yn barod i'ch helpu chi i greu awyrgylch clyd. Mae gan bob deiliad canhwyllau uchder unigryw, fel y byddwch chi'n gallu efelychu effaith goleuo canhwyllau o wahanol feintiau trwy eu cyfuno gyda'i gilydd trwy ddefnyddio tealights safonol yn unig. Mae'r deiliaid canhwyllau hyn wedi'u gwneud o ffawydd wedi'i droi. Maent wedi'u paentio mewn gwahanol liwiau sy'n eich galluogi i greu eich cyfuniad eich hun i ffitio yn eich hoff le.

Cynhwysydd Condiment

Ajorí

Cynhwysydd Condiment Datrysiad creadigol yw Ajorí i drefnu a storio sesnin, sbeisys a chynfennau amrywiol, i fodloni a ffitio gwahanol draddodiadau coginiol pob gwlad. Mae ei ddyluniad organig cain yn ei wneud yn ddarn cerfluniol, gan arwain fel addurn rhagorol i adlewyrchu fel cychwyn sgwrs o amgylch y bwrdd. Mae dyluniad y pecyn wedi'i ysbrydoli gan y croen garlleg, gan ddod yn gynnig unigol o eco-becynnu. Mae Ajorí yn ddyluniad eco-gyfeillgar ar gyfer y blaned, wedi'i ysbrydoli gan natur ac wedi'i wneud yn gyfan gwbl o ddeunyddiau naturiol.