Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Parcio Beiciau Trawsnewidiol

Smartstreets-Cyclepark™

Parcio Beiciau Trawsnewidiol Mae'r Smartstreets-Cyclepark yn gyfleuster parcio beiciau amlbwrpas, symlach ar gyfer dau feic sy'n ffitio mewn munudau i alluogi gwella cyfleusterau parcio beiciau yn gyflym ar draws ardaloedd trefol heb ychwanegu annibendod i'r strydlun. Mae'r offer yn helpu i leihau dwyn beiciau a gellir ei osod ar hyd yn oed y strydoedd mwyaf cul, gan ryddhau gwerth newydd o'r seilwaith presennol. Wedi'i wneud o ddur gwrthstaen, gall yr offer gael ei baru a'i frandio â lliw RAL ar gyfer Awdurdodau Lleol neu noddwyr. Gellir ei ddefnyddio hefyd i helpu i nodi llwybrau Beicio. Gellir ei ail-gyflunio i gyd-fynd ag unrhyw faint neu arddull colofn.

Grisiau

U Step

Grisiau Mae grisiau U Step yn cael ei ffurfio trwy gyd-gloi dau ddarn proffil blwch sgwâr siâp u sydd â gwahanol ddimensiynau. Fel hyn, mae'r grisiau'n dod yn hunangynhaliol ar yr amod nad yw'r dimensiynau'n uwch na throthwy. Mae paratoi'r darnau hyn ymlaen llaw yn darparu cyfleustra ymgynnull. Mae pecynnu a chludo'r darnau syth hyn hefyd wedi'u symleiddio'n fawr.

Grisiau

UVine

Grisiau Mae grisiau troellog UVine yn cael eu ffurfio trwy gyd-gloi proffiliau blwch siâp U a V mewn dull arall. Fel hyn, mae'r grisiau'n dod yn hunangynhaliol gan nad oes angen polyn canolfan na chefnogaeth perimedr arno. Trwy ei strwythur modiwlaidd ac amlbwrpas, mae'r dyluniad yn dod â rhwyddineb trwy weithgynhyrchu, pecynnu, cludo a gosod.

E-Feic Pren

wooden ebike

E-Feic Pren Creodd y cwmni o Berlin, Aceteam, yr e-feic pren cyntaf, a'r dasg oedd ei adeiladu mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Llwyddodd y chwilio am bartner cydweithredu cymwys gyda Chyfadran Gwyddor Pren a Thechnoleg Prifysgol Eberswalde ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Daeth y syniad o Matthias Broda yn realiti, gan gyfuno technoleg CNC a gwybodaeth am ddeunydd pren, ganwyd yr E-Feic pren.

Mae Golau Bwrdd

Moon

Mae Golau Bwrdd Mae'r golau hwn yn chwarae rhan weithredol i fynd gyda phobl mewn man gweithio o'r bore i'r nos. Fe'i cynlluniwyd gydag amgylchedd gwaith pobl mewn golwg. Gellir cysylltu'r wifren â gliniadur neu fanc pŵer. Gwnaed siâp y lleuad yn dri chwarter cylch fel eicon yn codi o ddelwedd tirwedd wedi'i gwneud o ffrâm gwrthstaen. Mae patrwm wyneb y lleuad yn atgoffa'r canllaw glanio mewn prosiect gofod. Mae'r lleoliad yn edrych fel cerflun yng ngolau dydd a dyfais ysgafn sy'n cysuro amser gwaith gyda'r nos.

Olau

Louvre

Olau Mae golau Louvre yn lamp bwrdd rhyngweithiol wedi'i ysbrydoli gan olau haul haf Gwlad Groeg sy'n pasio'n hawdd o gaeadau caeedig trwy Louvres. Mae'n cynnwys 20 cylch, 6 o gorc a 14 o Plexiglas, sy'n newid trefn gyda ffordd chwareus er mwyn trawsnewid trylediad, cyfaint ac esthetig terfynol y golau yn unol â dewisiadau ac anghenion defnyddwyr. Mae golau yn pasio trwy'r deunydd ac yn achosi trylediad, felly nid oes cysgodion yn ymddangos arno'i hun nac ar yr arwynebau o'i gwmpas. Mae modrwyau â gwahanol uchderau'n rhoi cyfle i gyfuniadau diddiwedd, addasu'n ddiogel a rheolaeth olau llwyr.