Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Siaradwr

Black Hole

Siaradwr Dyluniwyd Black Hole ar sylfaen technoleg ddeallus fodern, ac mae'n siaradwr cludadwy Bluetooth. Gellid ei gysylltu ag unrhyw ffôn symudol gyda gwahanol lwyfannau, ac mae porthladd USB ar gyfer cysylltu â storfa gludadwy allanol. Gellid defnyddio'r golau gwreiddio fel golau desg. Hefyd, mae edrychiad apelgar Black Hole yn ei gwneud hi'n bosibl y gellir defnyddio nwyddau cartref apelio wrth ddylunio mewnol.

Mae Siaradwr Bluetooth Cludadwy

Black Box

Mae Siaradwr Bluetooth Cludadwy Mae hwn yn siaradwr cludadwy Bluetooth. Mae'n ysgafn ac yn fach ac mae ganddo ffurf emosiynol. Dyluniais y ffurflen siaradwr Blwch Du trwy symleiddio siâp y tonnau. I wrando ar y sain stereo, mae ganddo ddau siaradwr, Chwith a De. Hefyd mae'r ddau siaradwr hyn i gyd yn rhan o'r donffurf. Mae un yn siâp tonnau positif ac un siâp tonnau negyddol. ar gyfer ei ddefnyddio, gall y ddyfais hon gysylltu pâr â dyfeisiau electronig eraill fel symudol a chyfrifiadur gan Bluetooth ac mae'n chwarae'r sain. Hefyd mae ganddo'r rhannu batri. Wrth lunio dau siaradwr, mae blwch du yn ymddangos ar y bwrdd pan nad yw'n cael ei ddefnyddio.

Mae Siaradwr Cludadwy

Seda

Mae Siaradwr Cludadwy Dyfais swyddogaethol sylfaen technoleg cudd-wybodaeth yw Seda. Mae deiliad y gorlan yn y ganolfan yn drefnydd gofod. Hefyd, mae nodweddion digidol fel y porthladd USB a Chysylltiad Bluetooth yn ei wneud fel chwaraewr cludadwy a siaradwr gydag addasiad defnydd ardal gartref. Mae bar golau wedi'i fewnosod yn y corff allanol yn gweithio fel golau desg. Hefyd, mae edrychiad deniadol moethus yn ei gwneud yn bosibl y gellir defnyddio nwyddau cartref apelgar wrth ddylunio mewnol. Hefyd, mae defnyddio'r gofod mewn ffordd well yn un o nodweddion hanfodol Seda.

Mae Cwpan Coffi A Soser

WithDelight

Mae Cwpan Coffi A Soser Mae gweini danteithion melys maint brathiad ar ochr coffi yn rhan o lawer o wahanol ddiwylliannau gan ei bod yn arferiad i weini paned o goffi gyda hyfrydwch Twrcaidd yn Nhwrci, biscotti yn yr Eidal, churros yn Sbaen a dyddiadau yn Arabia. Fodd bynnag, ar soseri confensiynol, mae'r danteithion hyn yn llithro tuag at y cwpan coffi poeth ac yn glynu neu'n gwlychu o'r gollyngiadau coffi. Er mwyn atal hyn, mae gan y cwpan coffi hwn soser gyda slotiau pwrpasol sy'n cadw'r danteithion coffi yn eu lle. Gan fod coffi yn un o'r diodydd poeth quintessential, mae gwella ansawdd y profiad yfed coffi yn bwysig o ran bywyd bob dydd.

Bwrdd

Codependent

Bwrdd Mae cod-ddibynnol yn toddi seicoleg a dyluniad, gan ganolbwyntio'n benodol ar amlygiad corfforol o gyflwr seicolegol, codiant. Rhaid i'r ddau dabl cydgysylltiedig hyn ddibynnu ar ei gilydd i weithredu. Ni all y ddwy ffurf sefyll ar eu pennau eu hunain, ond gyda'i gilydd maent yn creu un ffurf swyddogaethol. Mae'r tabl olaf yn enghraifft bwerus y mae'r cyfan yn fwy na chyfanswm ei rannau.

Cyllyll A Ffyrc

Ingrede Set

Cyllyll A Ffyrc Dyluniwyd set cyllyll a ffyrc Ingrede i fynegi'r angen am berffeithrwydd ym mywyd beunyddiol. Set o fforc, llwy a chyllell slot gyda'i gilydd gan ddefnyddio magnetau. Mae'r gyllyll a ffyrc yn sefyll yn fertigol ac yn creu cytgord i'r bwrdd. Siapiau mathemategol a ganiateir i adeiladu un ffurf hylif sy'n cynnwys tri darn gwahanol. Mae'r dull hwn yn creu posibiliadau newydd y gellir eu cymhwyso i lawer o wahanol gynhyrchion fel llestri bwrdd a dyluniadau offer eraill.