Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwydydd Byrbryd

Have Fun Duck Gift Box

Bwydydd Byrbryd Mae'r blwch rhoddion "Have Fun Duck" yn flwch anrhegion arbennig i bobl ifanc. Wedi'i ysbrydoli gan deganau, gemau a ffilmiau ar ffurf picsel, mae'r dyluniad yn darlunio "dinas fwyd" i bobl ifanc gyda lluniau diddorol a manwl. Bydd y ddelwedd IP yn cael ei hintegreiddio i strydoedd y ddinas ac mae pobl ifanc wrth eu bodd â chwaraeon, cerddoriaeth, hip-hop a gweithgareddau adloniant eraill. Profwch gemau chwaraeon hwyliog wrth fwynhau bwyd, mynegwch ffordd o fyw ifanc, hwyliog a hapus.

Pecyn Bwyd

Kuniichi

Pecyn Bwyd Nid yw'r bwyd traddodiadol o Japan, Tsukudani, yn adnabyddus yn y byd. Dysgl wedi'i stiwio soi wedi'i seilio ar saws sy'n cyfuno amrywiol fwyd môr a chynhwysion tir. Mae'r pecyn newydd yn cynnwys naw label sydd wedi'u cynllunio i foderneiddio patrymau traddodiadol Japaneaidd a mynegi nodweddion cynhwysion. Dyluniwyd y logo brand newydd gyda'r disgwyliad o barhau â'r traddodiad hwnnw am y 100 mlynedd nesaf.

Mêl

Ecological Journey Gift Box

Mêl Mae dyluniad y blwch rhoddion mêl wedi'i ysbrydoli gan "daith ecolegol" Shennongjia gyda phlanhigion gwyllt niferus ac amgylchedd ecolegol naturiol da. Amddiffyn yr amgylchedd ecolegol lleol yw thema greadigol y dyluniad. Mae'r dyluniad yn mabwysiadu celf draddodiadol Tsieineaidd wedi'i dorri â phapur a chelf pyped cysgodol i ddangos yr ecoleg naturiol leol a phum anifail gwarchodedig o'r radd flaenaf prin ac mewn perygl. Defnyddir glaswellt garw a phapur pren ar y deunydd pacio, sy'n cynrychioli'r cysyniad o natur a diogelu'r amgylchedd. Gellir defnyddio'r blwch allanol fel blwch storio coeth i'w ailddefnyddio.

Ffeithlun Gyda Gif

All In One Experience Consumption

Ffeithlun Gyda Gif Mae'r prosiect Defnydd Pawb Mewn Un Profiad yn Infograffeg Data Mawr sy'n dangos gwybodaeth fel pwrpas, math a defnydd ymwelwyr i ganolfannau siopa cymhleth. Mae'r prif gynnwys yn cynnwys tri Mewnwelediad cynrychioliadol sy'n deillio o'r dadansoddiad o'r Data Mawr, ac fe'u trefnir o'r top i'r gwaelod yn ôl trefn y pwysigrwydd. Gwneir y graffeg gan ddefnyddio technegau isometrig ac fe'u grwpir i ddefnyddio lliw cynrychioliadol pob pwnc.

Poster Ffilm

Mosaic Portrait

Poster Ffilm Rhyddhawyd y ffilm gelf "Mosaic Portrait" fel poster cysyniad. Mae'n adrodd hanes merch yr ymosodwyd yn rhywiol arni yn bennaf. Fel rheol mae gan wyn drosiad marwolaeth a symbol diweirdeb. Mae'r poster hwn yn dewis cuddio'r neges "marwolaeth" y tu ôl i gyflwr tawel ac ysgafn merch, er mwyn tynnu sylw at yr emosiwn cryfach y tu ôl i dawelwch. Ar yr un pryd, integreiddiodd y dylunydd elfennau artistig a symbolau awgrymog i'r llun, gan achosi meddwl ac archwilio mwy helaeth o weithiau ffilm.

Mae Cerflun Golau Crisial

Grain and Fire Portal

Mae Cerflun Golau Crisial Yn cynnwys pren a grisial cwarts, mae'r cerflun ysgafn organig hwn yn defnyddio pren o ffynonellau cynaliadwy o stoc wrth gefn o bren Teak oed. Wedi'i hindreulio am ddegawdau gan yr haul, y gwynt a'r glaw, mae'r pren wedyn yn cael ei siapio â llaw, ei dywodio, ei losgi a'i orffen yn llestr ar gyfer dal goleuadau LED a defnyddio crisialau cwarts fel tryledwr naturiol. Defnyddir crisialau cwarts naturiol heb eu newid 100% ym mhob cerflun ac maent oddeutu 280 miliwn o flynyddoedd oed. Defnyddir amrywiaeth o dechnegau gorffen pren gan gynnwys dull Ban Shou Sugi o ddefnyddio tân ar gyfer cadw a lliw cyferbyniol.