Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Atyniad I Dwristiaid

In love with the wind

Mae Atyniad I Dwristiaid Castell Mewn cariad â'r gwynt mae preswylfa o'r 20fed ganrif wedi'i lleoli o fewn tirwedd 10 erw ger pentref Ravadinovo, Ardal yng nghanol mynydd Strandza. Ymweld â chasgliadau byd-enwog, pensaernïaeth syfrdanol a straeon teuluol ysbrydoledig. Ymlaciwch yng nghanol gerddi delfrydol, mwynhewch deithiau cerdded coetir a glan y llyn a theimlo ysbryd y straeon tylwyth teg.

Atyniad I Dwristiaid

The Castle

Atyniad I Dwristiaid Mae'r Castell yn brosiect preifat a ddechreuwyd ugain mlynedd yn ôl ym 1996 o freuddwyd o'r plentyndod i adeiladu Castell ei hun, yr un fath ag yn y straeon tylwyth teg. Mae'r dylunydd hefyd yn bensaer, adeiladwr a dylunydd y dirwedd. Prif syniad y prosiect yw creu lle ar gyfer hamdden teuluol, fel atyniad i dwristiaid.

Cynnyrch

Shine and Find

Cynnyrch Mantais bwysicaf y cynnyrch hwn yw rhwyddineb dysgu a gwella'r cof. Yn Shine and Find, mae pob Cytser yn cael ei wneud yn ymarferol, ac mae'r her hon yn cael ei hymarfer dro ar ôl tro. Mae'n gwneud delwedd wydn mewn golwg. Nid yw dysgu fel hyn, ymarferol ac astudio ac ailadrodd, yn ddiflas ac yn gwneud Cof mwy gwydn a difyr. Mae'n emosiynol iawn, yn rhyngweithiol, yn syml, yn bur, yn fach iawn ac yn fodern.

Gwesty

Yu Zuo

Gwesty Mae'r gwesty hwn wedi'i leoli o fewn muriau Teml Dai, ar waelod Mount Tai. Nod y dylunwyr oedd trawsnewid dyluniad y gwesty i ddarparu llety tawel a chyffyrddus i westeion, ac ar yr un pryd, caniatáu i'r gwesteion brofi hanes a diwylliant unigryw'r ddinas hon. Trwy ddefnyddio deunyddiau syml, arlliwiau ysgafn, goleuadau meddal, a gwaith celf a ddewiswyd yn ofalus, mae'r gofod yn dangos ymdeimlad o hanes a chyfoes.

Efelychydd Ar Gyfer Gweithredwr Fforch Godi

Forklift simulator

Efelychydd Ar Gyfer Gweithredwr Fforch Godi Mae efelychydd ar gyfer gweithredwr fforch godi o Sheremetyevo-Cargo yn beiriant arbennig sydd wedi'i gynllunio ar gyfer hyfforddi gyrwyr fforch godi a gwirio cymwysterau. Mae'n cynrychioli caban gyda system reoli, man eistedd a sgrin banoramig sy'n plygu. Prif ddeunydd corff efelychydd yw metel; hefyd mae yna elfennau plastig ac haenau ergonomig wedi'u gwneud o ewyn polywrethan annatod.

Arddangosfa

City Details

Arddangosfa Roedd yr arddangosfa o atebion dylunio ar gyfer elfennau caledwedd City Details yn cael ei chynnal rhwng Hydref, 3 a Hydref, 5 2019 ym Moscow. Cyflwynwyd cysyniadau uwch o elfennau caledwedd, meysydd chwarae a meysydd chwarae, datrysiadau goleuo a gwrthrychau celf trefol swyddogaethol ar ardal o 15 000 metr sgwâr. Defnyddiwyd datrysiad arloesol i drefnu'r ardal arddangos, lle yn lle rhesi o fwth arddangoswyr hyd yn oed adeiladwyd model bach gweithiol y ddinas gyda'r holl gydrannau penodol, megis: sgwâr y ddinas, strydoedd, gardd gyhoeddus.