Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Cylch Strwythurol

Spatial

Cylch Strwythurol Mae'r dyluniad yn ymgorffori strwythur ffrâm fetel lle mae'r druzy yn cael ei ddal yn y fath fodd fel bod pwyslais ar y garreg yn ogystal â strwythur y ffrâm fetel. Mae'r strwythur yn eithaf agored ac yn sicrhau mai'r garreg yw seren y dyluniad. Mae ffurf afreolaidd y druzy a'r peli metel sy'n dal y strwythur gyda'i gilydd yn dod ag ychydig o feddalwch i'r dyluniad. Mae'n feiddgar, edgy a gwisgadwy.

Mae Hysbysebu

Insect Sculptures

Mae Hysbysebu Cafodd pob darn ei grefftio â llaw i greu cerfluniau o bryfed wedi'u hysbrydoli gan eu hamgylcheddau a'r bwyd maen nhw'n ei fwyta. Defnyddiwyd y gwaith celf fel galwad i weithredu trwy wefan Doom hefyd i nodi plâu cartref penodol. Cafwyd yr elfennau a ddefnyddiwyd ar gyfer y cerfluniau hyn o iardiau sothach, tomenni sbwriel, gwelyau afonydd ac archfarchnadoedd. Ar ôl i bob pryfyn ymgynnull, cawsant eu tynnu a'u hail-gyffwrdd mewn ffotoshop.

Mae Hufen Iâ

Sister's

Mae Hufen Iâ Mae'r Pecynnu hwn wedi'i gynllunio ar gyfer Cwmni Hufen Iâ y Chwiorydd. Mae'r tîm dylunio wedi ceisio defnyddio tair merch, sy'n atgoffa rhywun o wneuthurwyr y cynnyrch hwn, ar ffurf lliwiau hapus sy'n dod o flas pob hufen iâ. Ymhob blas o'r dyluniad, defnyddir y siâp pf yr hufen iâ fel gwallt y cymeriad, sy'n cyflwyno delwedd ddiddorol a newydd o becynnu hufen iâ. Mae'r dyluniad hwn, yn ei ffurf newydd, wedi denu llawer o sylw ymhlith ei gystadleuwyr ac wedi cael gwerthiant uchel. Mae'r dyluniad yn ceisio creu deunydd pacio gwreiddiol a chreadigol.

Potel

Herbal Drink

Potel Mae sail eu cysyniad yn elfen emosiynol. Mae'r cysyniad enwi a dylunio datblygedig wedi'i anelu at deimladau ac emosiynau'r cwsmer, maen nhw'n ateb y diben o atal y person wrth ymyl y silff sydd ei angen a'i wneud yn ei ddewis o'r llu o frandiau eraill. Mae eu pecyn yn mynegi effeithiau dyfyniadau cynllun, y patrymau lliwgar sydd wedi'u hargraffu'n uniongyrchol ar botel porslen wen sy'n debyg i siâp blodau. Mae'n pwysleisio delwedd cynnyrch naturiol yn weledol.

Mae Can Gwin

Essenzza

Mae Can Gwin Dyluniad y gwin, ei gwlad wreiddiol ac mae'r ddinas wedi cael llawer o sylw. Chwilio mewn paentiadau bach a thraddodiadol. Er mwyn cyflawni'r nod, darganfu'r motiffau gwerthfawr, mae hyn yn golygu er bod dyluniad potel gwin moethus traddodiadol yn effeithiol iawn. Motiff a ddefnyddiwyd yn y dyluniad, arabesques. Mae'r motiffau hyn wedi'u tynnu o baentiad farnais Iran. Mae'r dyluniad yn ceisio creu dyluniadau gwreiddiol a chreadigol ac yn ymdrechu i greu dyluniad gydag ystyr gynhenid, ac i gario neges bwysig.

Pacio

Pure

Pacio Mae'r sylfaen ar gyfer y cysyniad o Sudd Pur yn elfen emosiynol. Mae'r cysyniad enwi a dylunio datblygedig wedi'i anelu at deimladau ac emosiynau'r cwsmer, maen nhw'n ateb y diben o atal y person wrth ymyl y silff sydd ei angen a'i wneud yn ei ddewis o'r llu o frandiau eraill. Mae'r pecyn yn mynegi effeithiau darnau ffrwythau, y patrymau lliwgar sydd wedi'u hargraffu'n uniongyrchol ar botel wydr sy'n debyg i siâp ffrwythau. Mae'n pwysleisio delwedd cynhyrchion naturiol yn weledol.