Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Peiriant Coffi

Lavazza Desea

Mae Peiriant Coffi Peiriant cyfeillgar wedi'i gynllunio i gynnig y pecyn cyflawn o ddiwylliant coffi Eidalaidd: o espresso i cappuccino neu latte dilys. Mae'r rhyngwyneb cyffwrdd yn trefnu'r dewisiadau mewn dau grŵp ar wahân - un ar gyfer coffi ac un ar gyfer llaeth. Gellir personoli'r diodydd gyda swyddogaethau hwb ar gyfer tymheredd ac ewyn llaeth. Nodir gwasanaeth angenrheidiol yn y ganolfan gydag eiconau wedi'u goleuo. Daw'r peiriant â mwg gwydr pwrpasol ac mae'n cymhwyso iaith ffurf Lavazza gydag arwyneb rheoledig, manylion mireinio a sylw arbennig i liwiau, deunyddiau & amp; gorffen.

Mae Peiriant Coffi

Lavazza Idola

Mae Peiriant Coffi Datrysiad perffaith ar gyfer cariadon coffi sy'n chwilio am brofiad espresso Eidalaidd iawn gartref. Mae gan y rhyngwyneb defnyddiwr sensitif i gyffwrdd ag adborth acwstig bedwar dewis a swyddogaeth hwb tymheredd sy'n cynnig profiad wedi'i deilwra ar gyfer pob chwaeth neu achlysur. Mae'r peiriant yn nodi dŵr ar goll, cynhwysydd capiau llawn neu'r angen i ddisgyn trwy eiconau goleuedig ychwanegol a gellir addasu'r hambwrdd diferu yn hawdd. Mae'r dyluniad gyda'i ysbryd agored, ei wyneb o ansawdd a'i fanylion soffistigedig yn esblygiad o iaith ffurf sefydledig Lavazza.

Peiriant Espresso

Lavazza Tiny

Peiriant Espresso Peiriant espresso bach, cyfeillgar sy'n dod â phrofiad coffi Eidalaidd dilys i'ch cartref. Mae'r dyluniad yn llawen Môr y Canoldir - yn cynnwys blociau adeiladu ffurfiol sylfaenol - yn dathlu lliwiau ac yn defnyddio iaith ddylunio Lavazza wrth wynebu a manylu. Mae'r brif gragen wedi'i gwneud o un darn ac mae ganddi arwynebau meddal ond wedi'u rheoli'n fanwl gywir. Mae'r crib canolog yn ychwanegu strwythur gweledol ac mae'r patrwm blaen yn ailadrodd y thema lorweddol sy'n aml yn bresennol ar gynhyrchion Lavazza.

Soffa

Gloria

Soffa Mae dyluniad nid yn unig yn ffurf allanol, ond mae hefyd yn ymchwil ar strwythur mewnol, ergonomeg a hanfod gwrthrych. Yn yr achos hwn mae'r siâp yn gydran gref iawn, a'r toriad a roddir i'r cynnyrch sy'n rhoi ei benodolrwydd iddo. Mantais Gloria sydd â'r cryfder i addasu 100%, gan ychwanegu gwahanol elfennau, deunyddiau a gorffeniadau. Yr hynodrwydd mawr yw'r holl elfennau ychwanegol y gellir eu hychwanegu gyda'r magnetau ar y strwythur, gan roi cannoedd o wahanol siapiau i'r cynnyrch.

Fâs Wydr

Jungle

Fâs Wydr Wedi'i ysbrydoli gan natur, cynsail casgliad gwydr y Jyngl yw creu gwrthrychau sy'n ennill eu gwerth o'r ansawdd, y dyluniad a'r deunydd. Mae siapiau syml yn adlewyrchu tawelwch y cyfrwng, gan fod yn ddi-bwysau ac yn gryf ar yr un pryd. Mae fasys yn cael eu chwythu trwy'r geg a'u siapio â llaw, wedi'u llofnodi a'u rhifo. Mae rhythm y broses gwneud gwydr yn sicrhau bod gan bob gwrthrych yng Nghasgliad y Jyngl ddrama liw unigryw sy'n dynwared symudiad tonnau.

Fâs

Rainforest

Fâs Mae'r fasys Coedwig Law yn gymysgedd o siapiau wedi'u cynllunio 3D a thechneg stêm Standinafia traddodiadol. Mae gan y darnau siâp llaw wydr trwchus dros ben gyda sblasiadau lliw arnofiol di-bwysau. Mae'r casgliad stiwdio yn cael ei ysbrydoli gan wrthgyferbyniadau natur, a sut mae'n creu cytgord.