Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Pacio Yw Colur Natur

Olive Tree Luxury

Pacio Yw Colur Natur Mae'r dyluniad pecynnu newydd ar gyfer brand colur naturiol moethus yr Almaen yn adrodd stori'r artistig, fel dyddiadur, yn ei olchi mewn lliwiau cynnes. Yn ymddangos yn anhrefnus ar yr olwg gyntaf, o edrych yn agosach mae'r pecynnu yn cyfleu undod cryf, neges. Diolch i'r cysyniad dylunio newydd mae pob cynnyrch yn pelydru naturioldeb, arddull, gwybodaeth iachâd hynafol ac ymarferoldeb modern.

Pafiliwn

Big Aplysia

Pafiliwn Yn y broses o ddatblygu trefol, mae'n anochel y bydd yr un amgylchedd adeiledig yn dod i'r amlwg. Gall adeiladau traddodiadol hefyd ymddangos yn llwm ac yn ddiflas. Mae ymddangosiad pensaernïaeth tirwedd siâp arbennig yn meddalu'r berthynas rhwng pobl yn y gofod pensaernïol, yn dod yn lle ar gyfer golygfeydd ac yn actifadu'r bywiogrwydd.

Mae Ystafell Arddangos

CHAMELEON

Mae Ystafell Arddangos Thema'r lolfa yw technoleg sy'n gwasanaethu lleoedd arddangos. Llinellau technolegol ar y nenfwd a'r waliau, a ddyluniwyd fel mynegi technoleg esgidiau sy'n arddangos yn yr holl ystafelloedd arddangos, mewnforio a gweithgynhyrchu yn y ffatri sydd wrth ymyl yr adeilad.Ceilio a waliau, a ddyluniodd gyda ffurf am ddim, wrth gasglu'n ddelfrydol, defnyddiwch dechnoleg CAD-CAM.Barrisol sy'n cynhyrchu yn Ffrainc, dodrefn lacr mdf sy'n cynhyrchu yn ochr Ewropeaidd Istanbul, systemau dan arweiniad RGB sy'n cynhyrchu yn Asia ochr Istanbwl, heb fesur ac ymarfer ar y nenfwd crog. .

Mae'r Canhwyllyr

Bridal Veil

Mae'r Canhwyllyr Y celfyddydau hwn - gwrthrych celf gyda goleuadau ymlaen. Ystafell fawr gyda nenfwd o broffil cymhleth, fel cymylau cumulus. Mae canhwyllyr yn ffitio mewn gofod, yn llifo'n llyfn o'r wal flaen i'r nenfwd. Mae dail enamel crisial a gwyn ar y cyd â phlygu elastig tiwbiau tenau yn creu'r ddelwedd o wahanlen hedfan dros y byd. Mae digonedd o adar sy'n hedfan yn olau ac yn euraidd yn creu teimlad o ehangder a llawenydd.

Accesories Cegin

KITCHEN TRAIN

Accesories Cegin Mae defnyddio gwahanol arddulliau o offerynnau cegin yn creu amgylchedd coginio blêr yn ychwanegol at annifyrrwch gweledol. Gan ei roi yn gryno, ceisiais wneud set unedig o'r ategolion cegin poblogaidd hyn a ddefnyddir yn gyffredin ym mhob tŷ. Cafodd y dyluniad hwn ei ysbrydoli'n llwyr gan greadigrwydd. Mae "ffurf Unedig" ac "ymddangosiad Pleserus" yn ddau o'i nodweddion. Ar ben hynny, bydd y farchnad yn ei groesawu oherwydd ei ymddangosiad arloesol. Bydd hwn yn gyfle i'r gwneuthurwr a'r cwsmer bod 6 offer yn cael eu prynu mewn un pecyn.

Mae Terfynell Fewnfudo Awtomataidd

CVision MBAS 2

Mae Terfynell Fewnfudo Awtomataidd Dyluniwyd MBAS 2 i herio natur cynhyrchion diogelwch a lleihau bygythiad ac ofn agweddau technolegol a seicolegol. Mae ei ddyluniad yn ail-ddehongli elfennau cyfrifiadurol cartref cyfarwydd i ddarparu golwg hawdd ei defnyddio ar gyfer dinasyddion gwledig o amgylch ffin Gwlad Thai. Mae llais a delweddau ar y sgrin yn tywys defnyddwyr tro cyntaf gam wrth gam trwy'r broses. Mae'r tôn lliw deuol ar y pad argraffu bys yn nodi parthau sganio yn glir. Mae MBAS 2 yn gynnyrch unigryw sy'n ceisio newid y ffordd rydyn ni'n croesi ffiniau, gan ganiatáu ar gyfer sawl iaith a phrofiad cyfeillgar nad yw'n gwahaniaethu gan ddefnyddwyr.