Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mwclis A Tlws

I Am Hydrogen

Mwclis A Tlws Mae'r dyluniad wedi'i ysbrydoli gan athroniaeth Neoplatonig macrocosm a microcosm, gan weld yr un patrymau'n cael eu hatgynhyrchu ar bob lefel o'r cosmos. Gan gyfeirio'r gymhareb euraidd a'r dilyniant ffibacacci, mae'r mwclis yn cynnwys dyluniad mathemategol sy'n dynwared y patrymau ffyllotaxis a welir ym myd natur, fel y gwelir mewn blodau haul, llygad y dydd ac amryw o blanhigion eraill. Mae'r torws euraidd yn cynrychioli'r Bydysawd, wedi'i orchuddio â gwead amser-gofod. Mae "I Am Hydrogen" ar yr un pryd yn cynrychioli model o "The Universal Constant of Design" a model o'r Bydysawd ei hun.

Emwaith

Clairely Upcycled Jewellery

Emwaith Gemwaith hardd, clir, wedi'i ailgylchu, wedi'i ddylunio allan o'r angen i ddefnyddio'r deunydd gwastraff o gynhyrchu Claire de Lune Chandelier. Mae'r llinell hon wedi datblygu i fod yn nifer sylweddol o gasgliadau - pob un yn adrodd straeon, pob un yn cynrychioli cipolwg personol iawn ar athroniaethau'r dylunydd. Mae tryloywder yn rhan hanfodol o athroniaeth y dylunydd ei hun, ac mae hyn yn cael ei adlewyrchu gan y dewis o acrylig a ddefnyddir. Ar wahân i'r drych acrylig a ddefnyddir, sydd ei hun yn adlewyrchu golau, mae'r deunydd bob amser yn dryloyw, yn lliw neu'n glir. Mae pecynnu CD yn atgyfnerthu cysyniadau ailgyflenwi.

Modrwy

The Empress

Modrwy Carreg harddwch gwych - pyrope - mae ei hanfod yn dod â mawredd a solemnity. Dyna harddwch ac unigrywiaeth y garreg a nododd y ddelwedd, y bwriedir ei haddurno yn y dyfodol. Roedd angen creu ffrâm unigryw ar gyfer carreg, a fyddai'n ei gario i'r awyr. Tynnwyd y garreg y tu hwnt i'w metel daliadol. Mae'r fformiwla hon angerdd synhwyraidd a grym deniadol. Roedd yn bwysig cadw'r cysyniad clasurol, gan gefnogi'r canfyddiad modern o emwaith.

Tlws

The Sunshine

Tlws Nodwedd o'r gemwaith hon yw ei fod yma wedi defnyddio siâp cymhleth carreg mawr sydd wedi'i osod i ffrâm anweledig (aer). Mae golygfa Dylunio Emwaith yn agor cerrig yn unig sy'n cuddio technoleg cydosod. Mae'r garreg ei hun yn cael ei dal gan ddwy osodiad anymwthiol a phlât tenau wedi'i orchuddio â diemwntau. Y plât hwn yw sylfaen yr holl froetshis strwythur ategol. Mae'n dal a'r ail garreg. Gwnaethpwyd y cyfansoddiad cyfan yn bosibl ar ôl y brif garreg falu gywrain.

Modrwy

Pollen

Modrwy Mae pob darn yn ddehongliad o ddarn o natur. Daw'r Natur yn esgus i roi bywyd i emau, gan chwarae gyda goleuadau gweadau a chysgodion. Y nod yw darparu gem wedi'i siapio â siapiau wedi'u dehongli gan y byddai'r natur yn eu dylunio gyda'i sensitifrwydd a'i gnawdolrwydd. Mae'r holl ddarnau wedi'u gorffen â llaw i wella gweadau a nodweddion arbennig y gem. Mae'r arddull yn bur i gyrraedd sylwedd bywyd planhigion. Mae'r canlyniad yn rhoi darn unigryw ac oesol wedi'i gysylltu'n ddwfn â natur.

Gemwaith Y Gellir Ei Addasu

Gravity

Gemwaith Y Gellir Ei Addasu Tra yn yr 21ain Ganrif, mae defnyddio technolegau cyfoes uchel, deunyddiau newydd neu ffurfiau newydd eithafol yn aml yn hanfodol i wneud arloesiadau, mae Disgyrchiant yn profi i'r gwrthwyneb. Mae disgyrchiant yn gasgliad o emwaith y gellir ei addasu gan ddefnyddio dim ond yr edafu, techneg hen iawn, a'r disgyrchiant, adnodd dihysbydd. Mae'r casgliad yn cynnwys nifer fawr o elfennau arian neu aur, gyda dyluniadau amrywiol. Gall pob un ohonynt fod yn gysylltiedig â pherlau neu linynnau cerrig a tlws crog. Mae'r casgliad yn enwi felly anfeidredd o wahanol emau.