Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwyty

Lohas

Bwyty Cownter y Gwrthryfel i'r Curiad Trefol. Mae'r ganolfan wedi'i lleoli mewn croestoriad traffig prysur. Nod y cynllun gofodol cyffredinol yw creu cyflymder ysgafn a sefydlog, fel pe bai'n cymell amser i arafu ac yn y bywyd trefol cyflym hwn i fwynhau bob eiliad yma ac yn awr. Mae'r man agored, fel y'i ffurfir, trwy gynllunio canolig, yn rhannu'r gofod ar sail gwahanol swyddogaethau. Mae'r sgriniau tebyg i totem yn ychwanegu rhywfaint o chwareusrwydd cynhenid at yr awyrgylch gofodol ysgafn.

Bwyty

pleasure

Bwyty Pleser Byw Bywyd Celf. Estyniad a Pharhad. Trwy ymestyn siapiau nenfwd ac ehangder llawr, a'u tonniad cyfuchlin cyson, sy'n mynd yn unionsyth yma neu'n aneglur yno, gan adlewyrchu grym gweithredu sy'n cwmpasu'r copaon a'r cymoedd mewn bywyd. Tra bod awyrgylch haenog yn llifo ac yn morffio ar waith, mae delweddau o harddwch wedi'u creu yn y gofod. Dylai'r cab gofod fod yn hylif ac yn dryloyw, wrth gadw rhaniadau gwahanol adrannau. Gyda threfniant dyfeisgar o le, gall preifatrwydd fodoli mewn adrannau.

Preswylfa

nature

Preswylfa Mae'r cartref hwn wedi'i gynllunio ar gyfer cwpl.Return to nature. Mae pobl yn barod i fynd allan mwy, i fod yn yr awyr agored neu, i adael i natur fod yn rhan o fywyd rhywun, er mwyn caniatáu i natur gyfoethogi geirfa'r cartref. Yn syml, gadewch i fyd natur fynd i mewn a theithio. Elfennau cyfoethog ac amrywiol, sy'n dangos sut y gall datodiad fodoli ochr yn ochr â chymhlethdod trwchus, yn debyg iawn i agweddau lluosog blodau, a fydd yn y pen draw yn gwneud eu hunain, i ddetholiadau terfynol ar ôl llawer o ystyriaeth.

Swyddfa

Samlee

Swyddfa Heb fanylion ffyslyd, dyluniwyd Swyddfa Samlee gan estheteg ddwyreiniol symlrwydd. Mae'r cysyniad hwn yn cyd-fynd â'r ddinas sy'n datblygu'n gyflym. Yn y gymdeithas wybodaeth hynod weithredol hon, mae'r prosiect yn cyflwyno'r berthynas ryngweithiol rhwng y ddinas, gwaith a phobl - math o berthynas agos rhwng gweithgaredd ac syrthni; troshaen dryloyw; athreiddedd yn wag.

Ystafell Gysgu Myfyrwyr

Koza Ipek Loft

Ystafell Gysgu Myfyrwyr Dyluniwyd Koza Ipek Loft gan stiwdio craft312 fel gwestai bach a chanolfan ieuenctid gyda lle i 240 o welyau mewn ardal 8000 m2. Cwblhawyd ail-ymgarniad Koza Ipek Loft ym mis Mai 2013. Yn gyffredinol, mynediad i westai, mynediad i ganolfan ieuenctid, bwyty, ystafell gynadledda a chyntedd, neuaddau astudio, ystafelloedd a swyddfeydd gweinyddol mewn lluosrifau o adeilad 12 llawr sy'n cynnwys adeilad arloesol, modern a mae lleoedd byw cyfforddus wedi'u cynllunio. Ystafelloedd ar gyfer 2 berson yn y celloedd craidd wedi'u trefnu yn ôl pob llawr, dwy adran a defnydd o 24 person.

Adeilad Swyddfa

Jansen Campus

Adeilad Swyddfa Mae'r adeilad yn ychwanegiad newydd trawiadol i'r gorwel, gan gysylltu'r ardal ddiwydiannol a'r hen dref ac mae ar ei ffurfiau trionglog o doeau traw traddodiadol Oberriet. Mae'r prosiect yn integreiddio technolegau arloesol, yn cynnwys manylion a deunyddiau newydd ac yn cwrdd â safonau adeiladu cynaliadwy 'Minergie' y Swistir. Mae'r ffasâd wedi'i orchuddio â rhwyll Rheinzink tyllog tywyll wedi'i phatrolio ymlaen llaw sy'n dangos dwysedd tonau adeiladau pren yr ardal gyfagos. Mae lleoedd gwaith wedi'u haddasu yn gynllun agored ac mae geometreg yr adeilad yn torri golygfeydd i'r Rheintal.