Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Salon Gwallt

Vibrant

Salon Gwallt Gan ddal hanfod delwedd fotanegol, crëwyd gardd awyr trwy'r eil, mae'n croesawu'r gwesteion i dorheulo ar unwaith, gan symud o'r neilltu o'r dorf, gan eu croesawu o'r fynedfa. Gan edrych ymhellach i'r gofod, mae'r cynllun cul yn ymestyn i fyny gyda chyffyrddiadau euraidd manwl. Mae trosiadau botaneg yn dal i gael eu mynegi'n fywiog trwy'r ystafell, gan ddisodli'r sŵn prysurdeb sy'n dod o'r strydoedd, ac yma mae'n dod yn ardd gyfrinachol.

Preswylfa Breifat

City Point

Preswylfa Breifat Gofynnodd y dylunydd am ysbrydoliaeth o dirwedd drefol. Felly, roedd golygfeydd o ofod trefol prysur yn cael eu 'hymestyn' i'r lle byw, gan nodweddu'r prosiect yn ôl thema Metropolitan. Amlygwyd lliwiau tywyll gan olau i greu effeithiau gweledol ac awyrgylch ysblennydd. Trwy fabwysiadu brithwaith, paentiadau a phrintiau digidol gydag adeiladau uchel, daethpwyd ag argraff o ddinas fodern i'r tu mewn. Gwnaeth y dylunydd ymdrech fawr ar gynllunio gofodol, gan ganolbwyntio'n benodol ar ymarferoldeb. Y canlyniad oedd cartref chwaethus a moethus a oedd yn ddigon eang i wasanaethu 7 o bobl.

Atriwm

Sberbank Headquarters

Atriwm Mae swyddfa bensaernïaeth y Swistir, Evolution Design, mewn partneriaeth â phenseiri stiwdio bensaernïaeth T + T yn Rwseg wedi cynllunio atriwm amlswyddogaethol eang ym mhencadlys corfforaethol newydd Sberbank ym Moscow. Mae'r atriwm llifogydd golau dydd yn gartref i fannau coworking amrywiol a bar coffi, gyda'r ystafell gyfarfod siâp diemwnt crog yn ganolbwynt i'r cwrt mewnol. Mae'r adlewyrchiadau drych, ffasâd mewnol gwydrog a'r defnydd o blanhigion yn ychwanegu'r ymdeimlad o ehangder a pharhad.

Dyluniad Swyddfa

Puls

Dyluniad Swyddfa Symudodd y cwmni peirianneg Almaeneg Puls i adeilad newydd a defnyddio'r cyfle hwn i ddelweddu ac ysgogi diwylliant cydweithredu newydd o fewn y cwmni. Mae'r dyluniad swyddfa newydd yn sbarduno newid diwylliannol, gyda thimau'n nodi cynnydd sylweddol mewn cyfathrebu mewnol, yn enwedig rhwng ymchwil a datblygu ac adrannau eraill. Mae'r cwmni hefyd wedi gweld cynnydd mewn cyfarfodydd anffurfiol digymell, y gwyddys eu bod yn un o'r dangosyddion allweddol o lwyddiant mewn arloesi ymchwil a datblygu.

Adeilad Preswyl

Flexhouse

Adeilad Preswyl Mae Flexhouse yn gartref un teulu ar Lyn Zurich yn y Swistir. Wedi'i adeiladu ar lain drionglog heriol o dir, wedi'i wasgu rhwng y rheilffordd a'r ffordd fynediad leol, mae Flexhouse yn ganlyniad goresgyn llawer o heriau pensaernïol: pellteroedd terfyn cyfyngol a chyfaint yr adeilad, siâp triongl y llain, cyfyngiadau ynghylch cynhenid lleol. Mae'r adeilad sy'n deillio ohono gyda'i waliau llydan o wydr a ffasâd gwyn tebyg i ruban mor ysgafn a symudol fel ei fod yn debyg i long ddyfodolaidd sydd wedi hwylio i mewn o'r llyn ac wedi cael ei hun yn lle naturiol i docio.

Mae Hyb Coworking 6280.ch

Novex Coworking

Mae Hyb Coworking 6280.ch Wedi'i leoli ymhlith mynyddoedd a llynnoedd yng Nghanol y Swistir hardd, 6280.ch mae canolbwynt coworking yn ymateb i'r angen cynyddol am fannau gwaith hyblyg a hygyrch yn ardaloedd gwledig y Swistir. Mae'n cynnig lle gwaith cyfoes i weithwyr llawrydd lleol a busnesau bach gyda thu mewn sy'n tynnu ysbrydoliaeth o leoliad bucolig y safleoedd ac yn talu gwrogaeth i'w orffennol diwydiannol wrth gofleidio natur bywyd gwaith yr 21ain ganrif yn gadarn.