Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Ystafell Arddangos Ystafelloedd Ymolchi

Agape

Mae Ystafell Arddangos Ystafelloedd Ymolchi Er mwyn gwahaniaethu oddi wrth ofod arddangos cyffredin, rydym yn diffinio'r gofod hwn fel cefndir a all bwysleisio harddwch nwyddau. Yn ôl y diffiniad hwn, rydym am greu cam amser y gall y nwyddau ddisgleirio ei hun yn ddigymell. Hefyd rydym yn creu echel amser i ddangos bod pob cynnyrch a ddangosodd yn y gofod hwn wedi'i wneud o wahanol amser.

Ysgol Ryngwladol

Gearing

Ysgol Ryngwladol Mae siâp cylch cysyniadol Ysgol Ryngwladol Debrecen yn symbol o amddiffyniad, undod a chymuned. Mae'r gwahanol swyddogaethau'n ymddangos fel gerau cysylltiedig, pafiliynau ar linyn wedi'i drefnu ar arc. Mae darnio gofod yn creu amrywiaeth o feysydd cymunedol rhwng yr ystafelloedd dosbarth. Mae'r profiad gofod newydd a phresenoldeb cyson natur yn helpu myfyrwyr i feddwl yn greadigol ac amlygu eu syniadau. Mae'r llwybrau sy'n arwain at y gerddi addysgol oddi ar y safle a'r goedwig yn cwblhau'r cysyniad cylch gan greu trosglwyddiad cyffrous rhwng yr amgylchedd adeiledig a naturiol.

Preswylfa Privat

House L019

Preswylfa Privat Yn y tŷ cyfan fe'i defnyddiwyd yn gysyniad deunydd a lliw syml ond soffistigedig. Waliau gwyn, lloriau derw pren a Chalchfaen lleol ar gyfer ystafelloedd ymolchi a simneiau. Mae'r manylion crefftus yn union yn creu awyrgylch o foethusrwydd sensitif. Mae golygfeydd wedi'u cyfansoddi'n union yn pennu'r lle byw siâp L fel y bo'r angen am ddim.

Swyddfa

Studio Atelier11

Swyddfa Roedd yr adeilad yn seiliedig ar "driongl" gyda'r ddelwedd weledol gryfaf o'r ffurf geometrig wreiddiol. Os edrychwch i lawr o le uchel, gallwch weld cyfanswm o bum triongl gwahanol Mae'r cyfuniad o drionglau o wahanol feintiau yn golygu bod "dynol" a "natur" yn chwarae rôl fel man lle maen nhw'n cwrdd.

TÅ· Preswyl

Tei

Tŷ Preswyl Gwerthfawrogwyd yn fawr y ffaith bod bywyd cyfforddus ar ôl yr ymddeoliad sy'n gwneud y gorau o adeiladau llechwedd yn cael ei wireddu gan ddyluniad cyson mewn ffordd arferol. I dderbyn amgylchedd cyfoethog. Ond nid pensaernïaeth fila yw'r tro hwn ond tai personol. Yna yn gyntaf dechreuon ni wneud strwythur yn seiliedig ar ei fod yn gallu treulio bywyd arferol yn gyffyrddus heb afresymoldeb ar y cynllun cyfan.

Mewn Ardaloedd Cyffredin

Highpark Suites

Mewn Ardaloedd Cyffredin Mae Ardaloedd Cyffredin Ystafelloedd Highpark yn archwilio integreiddiad di-dor ffyrdd o fyw Gen-Y trefol â byw'n wyrdd, busnes, hamdden a'r gymuned. O lobïau ffactor waw i gyrtiau awyr cerfluniol, neuaddau digwyddiadau ac ystafelloedd cyfarfod ffynci, mae'r ardaloedd amwynder hyn wedi'u cynllunio i breswylwyr eu defnyddio fel estyniad o'u cartrefi. Wedi’i ysbrydoli gan fyw awyr agored di-dor dan do, hyblygrwydd, eiliadau rhyngweithiol, a phalet o liwiau a gweadau trefol, gwthiodd MIL Design y ffiniau i greu cymuned unigryw, gynaliadwy a chyfannol lle mae gan bob gofod y preswylwyr a’r amgylchedd trofannol mewn golwg