Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Siop Lyfrau

Guiyang Zhongshuge

Siop Lyfrau Gyda'r coridorau mynyddig a'r silffoedd llyfrau sy'n edrych ar groto stalactit, mae'r siop lyfrau yn cyflwyno'r darllenwyr i fyd o ogof Karst. Yn y modd hwn, mae'r tîm dylunio yn dod â phrofiad gweledol gwych ac ar yr un pryd yn lledaenu'r nodweddion a'r diwylliant lleol i dyrfaoedd mwy. Mae Guiyang Zhongshuge wedi bod yn nodwedd ddiwylliannol ac yn dirnod trefol yn ninas Guiyang. Yn ogystal, mae hefyd yn pontio bwlch yr awyrgylch diwylliannol yn Guiyang.

Siop Lyfrau

Chongqing Zhongshuge

Siop Lyfrau Gan ymgorffori tirwedd ysblennydd Chongqing yn y siop lyfrau, mae'r dylunydd wedi creu gofod lle gall yr ymwelwyr deimlo fel yn y Chongqing swynol wrth ddarllen. Mae yna bum math o ardal ddarllen i gyd, pob un yn debyg i wlad ryfedd gyda nodweddion unigryw. Mae siop lyfrau Chongqing Zhongshuge wedi rhoi profiad mwy ffansi i'r defnyddwyr na allant ei ennill trwy'r siopa ar-lein.

Siop Flaenllaw

Zhuyeqing Green Tea

Siop Flaenllaw Mae yfed amgylchedd yn gofyn am amgylchedd ffafriol a hwyliau da. Mae'r dylunydd yn cyflwyno motiff cwmwl a mynydd yn y modd o baentio inc llawrydd, ac yn taenellu pâr o baentiadau tirwedd Tsieineaidd hardd yn y gofod cyfyngedig caeedig. Trwy gludwyr swyddogaeth wedi'u teilwra, mae'r dylunydd wedi creu profiad synhwyraidd i'r defnyddwyr, sy'n dod ag effaith synhwyraidd enfawr.

Gwesty

Park Zoo

Gwesty Heb os, gwesty yw hwn sy'n seiliedig ar thema'r anifail. Fodd bynnag, ni wnaeth dylunwyr greu cyfres o osodiadau siâp anifeiliaid annwyl a gosgeiddig yn unig er mwyn denu sylw mawr yn y farchnad hynod gystadleuol. Gan drwytho'r gofod gyda'r cariad dwfn tuag at anifeiliaid, trawsnewidiodd dylunwyr y gwesty yn arddangosfa gelf, lle mae cwsmeriaid yn gallu arsylwi a theimlo'r sefyllfa wirioneddol sy'n wynebu'r anifeiliaid sydd mewn perygl yn yr eiliad bresennol.

Sba Arnofio

Hungarosauna

Sba Arnofio Agwedd bwysig ar y buddsoddiad yw amserlennu, cynaliadwyedd ac ehangder. Addasu i sefyllfaoedd economaidd annisgwyl. Mae hyn hefyd yn wir am bensaernïaeth tirwedd ac elfennau pensaernïol. Mae'r siambr stêm dŵr meddyginiaethol, y dŵr sba yfadwy a'r pwll nofio yn nofio ar wyneb y llyn yn darparu sawna o ansawdd newydd, a all fod yma yn Hungarosauna yn unig. Mae gan yr adeilad drawst pontio wedi'i lamineiddio'n groes â ffrâm piler pren. Mewn ffordd homogenaidd, mae cerflun tebyg i bren wedi'i orchuddio y tu mewn a'r tu allan gydag arwynebau pren fel boncyff coeden.

Parc Teulu

Hangzhou Neobio

Parc Teulu Yn seiliedig ar gynllun gwreiddiol y ganolfan siopa, rhannwyd Parc Teulu Hangzhou Neobio yn bedair prif faes swyddogaethol, pob un â nifer o ofod affeithiwr. Roedd rhaniad o'r fath yn ystyried grwpiau oedran, diddordebau ac ymddygiadau plant, ac ar yr un pryd yn cyfuno swyddogaethau ar gyfer adloniant, addysg a gorffwys yn ystod gweithgareddau rhiant-plentyn. Mae'r cylchrediad rhesymol yn y gofod yn ei wneud yn barc teulu cynhwysfawr sy'n integreiddio gweithgareddau adloniant ac addysg.