Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Labeli Gwin

KannuNaUm

Labeli Gwin Nodweddir dyluniad labeli gwin KannuNaUm gan ei arddull goeth a lleiaf posibl, a geir trwy chwilio am symbolau a all gynrychioli eu hanes. Mae tiriogaeth, diwylliant ac angerdd tyfwyr gwin Gwlad y Hirhoedledd wedi'u cyddwyso i'r ddau labeli cydgysylltiedig hyn. Mae popeth yn cael ei wella gan ddyluniad grawnwin canmlwyddiant sydd wedi'i wneud gyda'r dechneg o aur wedi'i dywallt mewn 3D. Dyluniad eiconograffeg sy'n cynrychioli hanes y gwinoedd hyn a gyda nhw hanes y tir y genir ohono, Ogliastra Gwlad y Canmlwyddiant yn Sardinia.

Mae Dyluniad Labeli Gwin

I Classici Cherchi

Mae Dyluniad Labeli Gwin Ar gyfer gwindy hanesyddol yn Sardinia, er 1970, mae wedi cael ei ddylunio i ail-labelu labeli ar gyfer llinell gwinoedd The Classics. Roedd yr astudiaeth o labeli newydd eisiau cadw'r cysylltiad â'r traddodiad y mae'r cwmni'n ei ddilyn. Yn wahanol i labeli blaenorol, gweithiodd i roi cyffyrddiad o geinder sy'n cyd-fynd yn dda ag ansawdd uchel y gwinoedd. Ar gyfer y labeli wedi bod yn gweithio gyda'r dechneg Braille sy'n dod â cheinder ac arddull heb bwyso. Mae'r patrwm blodau yn seiliedig ar ymhelaethiad graffig o batrwm o eglwys gyfagos Santa Croce yn Usini, sydd hefyd yn logo'r cwmni.

Label Gwin

Guapos

Label Gwin Nod y dyluniad yw'r ymasiad rhwng dyluniad modern a thueddiadau nordig mewn celf, gan bortreadu gwlad wreiddiol y gwin. Mae pob toriad ymyl yn cynrychioli'r uchder y mae pob gwinllan yn tyfu ynddo a lliw priodol ar gyfer yr amrywiaeth grawnwin. Pan fydd pob un o'r poteli wedi'u halinio'n fewnol mae'n ffurfio siapiau tirweddau gogledd Portiwgal, y rhanbarth sy'n esgor ar y gwin hwn.

Mae Adfer Hen Gastell

Timeless

Mae Adfer Hen Gastell Prynodd y perchennog Crawfordton House yn yr Alban ym mis Ebrill 2013, gan ymdrechu i adfer blas gwreiddiol uchelwyr yr Alban, ac sy'n gydnaws â bywyd modern. Mae nodweddion a dyddodion hanesyddol y castell hynafol yn cael eu cadw â blas gwreiddiol. Mae estheteg dylunio a diwylliant rhanbarthol gwahanol ganrifoedd yn gwrthdaro â gwreichion artistig yn yr un gofod.

Lluniau Ar Gyfer Clawr Cylchgrawn

TimeFlies

Lluniau Ar Gyfer Clawr Cylchgrawn Y prif syniad oedd sefyll allan o'r llu o gylchgronau cleientiaid traddodiadol. Yn gyntaf oll, trwy'r gorchudd anarferol. Mae clawr blaen y cylchgrawn TimeFlies ar gyfer cwmni hedfan Nordica yn cynnwys dyluniad Estoniaidd cyfoes, ac mae teitl y cylchgrawn ar glawr pob rhifyn wedi'i ysgrifennu â llaw gan awdur y gwaith dan sylw. Mae dyluniad modern a minimalaidd gorchuddion y cylchgrawn yn cyfleu heb unrhyw eiriau ychwanegol greadigrwydd y cwmni hedfan newydd, atyniad natur Estonia a llwyddiant dylunwyr ifanc Estonia.

Ryseitiau Digidol Cyfryngau Cymdeithasol

DIY Spice Blends by Chef Heidi

Ryseitiau Digidol Cyfryngau Cymdeithasol Gofynnodd Unilever Food Solutions i'r Cogydd preswyl Heidi Heckmann (Cogydd Cwsmer Rhanbarthol, Cape Town) greu 11 o ryseitiau Spice Blends unigryw gan ddefnyddio Ystod Sbeis Robertsons. Fel rhan o ymgyrch “Ein Taith, Eich Darganfyddiad” y syniad oedd creu delweddau a dyluniadau unigryw gan ddefnyddio'r cynhwysion hyn ar gyfer ymgyrch hwyliog ar Facebook. Bob wythnos roedd Spice Blends unigryw Chef Heidi yn cael ei bostio fel Facebook Canvas Posts sy'n llawn cyfryngau. Mae pob un o'r ryseitiau hyn hefyd ar gael i'w lawrlwytho iPad ar wefan UFS.com.