Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Siop Sbectol

FVB

Siop Sbectol Mae'r siop sbectol yn ceisio creu gofod unigryw. trwy wneud defnydd da o rwyll estynedig gyda thyllau o wahanol faint trwy ailgyfuno a haenu a'u cymhwyso o'r wal bensaernïol i'r nenfwd mewnol, dangosir nodwedd lens ceugrwm - effeithiau gwahanol clirio ac amwysedd. Gyda chymhwyso lens ceugrwm gyda'r amrywiaeth ongl, cyflwynir effeithiau troellog a gogwyddo delweddau ar ddylunio nenfwd a chabinet arddangos. Mynegir eiddo lens convex, sy'n newid maint gwrthrychau yn ôl ewyllys, ar wal arddangos.

Fila

Shang Hai

Fila Ysbrydolwyd y fila gan y ffilm The Great Gatsby, oherwydd bod y perchennog gwrywaidd hefyd yn y diwydiant ariannol, ac mae'r Croesawydd yn hoff o hen arddull Art Deco Shanghai yn y 1930au. Ar ôl i'r Dylunwyr astudio ffasâd yr adeilad, Fe wnaethant sylweddoli bod ganddo arddull Art Deco hefyd. Maent wedi creu gofod unigryw sy'n gweddu i hoff arddull Art Deco'r perchennog o'r 1930au ac mae'n unol â ffyrdd o fyw cyfoes. Er mwyn cynnal cysondeb y gofod, Dewison nhw rai dodrefn, lampau ac ategolion Ffrengig a ddyluniwyd yn y 1930au.

Fila

One Jiyang Lake

Fila Fila preifat yw hwn wedi'i leoli yn Ne Tsieina, lle mae'r dylunwyr yn cymryd theori Bwdhaeth Zen yn ymarferol i gyflawni'r dyluniad. Trwy gefnu ar y defnydd diangen, a defnyddio deunyddiau naturiol, greddfol a dulliau dylunio cryno, creodd y dylunwyr le byw dwyreiniol cyfoes syml, tawel a chyffyrddus. Mae'r gofod byw dwyreiniol cyfoes cyfforddus yn defnyddio'r un iaith ddylunio syml â'r dodrefn modern Eidalaidd o ansawdd uchel ar gyfer y gofod mewnol.

Clinig Harddwch Meddygol

Chun Shi

Clinig Harddwch Meddygol Y cysyniad dylunio y tu ôl i'r prosiect hwn yw "clinig yn wahanol i glinig" ac fe'i hysbrydolwyd gan rai orielau celf bach ond hardd, ac mae'r dylunwyr yn gobeithio bod gan y clinig meddygol hwn anian oriel. Fel hyn gall y gwesteion deimlo'r harddwch cain ac awyrgylch hamddenol, nid amgylchedd clinigol dirdynnol. Fe wnaethant ychwanegu canopi wrth y fynedfa a phwll ymyl anfeidredd. Mae'r pwll yn cysylltu'n weledol â'r llyn ac yn adlewyrchu'r bensaernïaeth a golau dydd, gan ddenu gwesteion.

Mae Lolfa Fusnes

Rublev

Mae Lolfa Fusnes Mae dyluniad y lolfa wedi'i ysbrydoli ar adeiladaeth Rwsiaidd, Tŵr Tatlin, a diwylliant Rwseg. Defnyddir y tyrau siâp undeb fel dalwyr llygaid yn y lolfa, er mwyn creu gwahanol fannau yn ardal y lolfa fel math penodol o barthau. Oherwydd y cromenni siâp crwn mae'r lolfa yn ardal gyffyrddus gyda gwahanol barthau ar gyfer cyfanswm capasiti o 460 sedd. Gwelir yr ardal o flaen gyda seddi o wahanol fathau, ar gyfer bwyta; gweithio; cysur ac ymlacio. Mae gan y cromenni golau crwn sydd wedi'u lleoli yn y nenfwd ffurf tonnog oleuadau deinamig sy'n newid yn ystod y dydd.

TÅ· Preswyl

SV Villa

Tŷ Preswyl Cynsail SV Villa yw byw mewn dinas sydd â breintiau cefn gwlad yn ogystal â dylunio cyfoes. Mae'r safle, gyda golygfeydd digymar o ddinas Barcelona, Mynydd Montjuic a Môr y Canoldir yn y cefndir, yn creu amodau goleuo anarferol. Mae'r tŷ yn canolbwyntio ar ddeunyddiau lleol a dulliau cynhyrchu traddodiadol wrth gynnal lefel uchel iawn o estheteg. Mae'n dŷ sydd â sensitifrwydd a pharch at ei safle