Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Potel

Herbal Drink

Potel Mae sail eu cysyniad yn elfen emosiynol. Mae'r cysyniad enwi a dylunio datblygedig wedi'i anelu at deimladau ac emosiynau'r cwsmer, maen nhw'n ateb y diben o atal y person wrth ymyl y silff sydd ei angen a'i wneud yn ei ddewis o'r llu o frandiau eraill. Mae eu pecyn yn mynegi effeithiau dyfyniadau cynllun, y patrymau lliwgar sydd wedi'u hargraffu'n uniongyrchol ar botel porslen wen sy'n debyg i siâp blodau. Mae'n pwysleisio delwedd cynnyrch naturiol yn weledol.

Mae Can Gwin

Essenzza

Mae Can Gwin Dyluniad y gwin, ei gwlad wreiddiol ac mae'r ddinas wedi cael llawer o sylw. Chwilio mewn paentiadau bach a thraddodiadol. Er mwyn cyflawni'r nod, darganfu'r motiffau gwerthfawr, mae hyn yn golygu er bod dyluniad potel gwin moethus traddodiadol yn effeithiol iawn. Motiff a ddefnyddiwyd yn y dyluniad, arabesques. Mae'r motiffau hyn wedi'u tynnu o baentiad farnais Iran. Mae'r dyluniad yn ceisio creu dyluniadau gwreiddiol a chreadigol ac yn ymdrechu i greu dyluniad gydag ystyr gynhenid, ac i gario neges bwysig.

Pacio

Pure

Pacio Mae'r sylfaen ar gyfer y cysyniad o Sudd Pur yn elfen emosiynol. Mae'r cysyniad enwi a dylunio datblygedig wedi'i anelu at deimladau ac emosiynau'r cwsmer, maen nhw'n ateb y diben o atal y person wrth ymyl y silff sydd ei angen a'i wneud yn ei ddewis o'r llu o frandiau eraill. Mae'r pecyn yn mynegi effeithiau darnau ffrwythau, y patrymau lliwgar sydd wedi'u hargraffu'n uniongyrchol ar botel wydr sy'n debyg i siâp ffrwythau. Mae'n pwysleisio delwedd cynhyrchion naturiol yn weledol.

Bwrdd Coffi

Cube

Bwrdd Coffi Ysbrydolwyd y dyluniad gan gerfluniau geometregol Golden Ratio a Mangiarotti. Mae'r ffurflen yn rhyngweithiol, gan gynnig gwahanol gyfuniadau i'r defnyddiwr. Mae'r dyluniad yn cynnwys pedwar bwrdd coffi o wahanol feintiau a pouf wedi'i leinio o amgylch y ffurf ciwb, sy'n elfen oleuadau. Mae elfennau'r dyluniad yn amlswyddogaethol i ddiwallu anghenion y defnyddiwr. Cynhyrchir y cynnyrch gyda deunydd Corian a phren haenog.

Gosodiad Celf

Pretty Little Things

Gosodiad Celf Mae Pretty Little Things yn archwilio byd ymchwil feddygol a'r ddelweddaeth gywrain a welir o dan y microsgop, gan ail-ddehongli'r rhain i batrymau haniaethol modern trwy ffrwydradau palet lliw fluro bywiog. Dros 250 metr o hyd, gyda dros 40 o weithiau celf unigol mae'n osodiad ar raddfa fawr sy'n cyflwyno harddwch ymchwil i lygad y cyhoedd.

Gosod

The Reflection Room

Gosod Wedi'i ysbrydoli gan y lliw coch, sy'n symbol o ffortiwn da mewn Diwylliant Tsieineaidd, mae'r Ystafell Fyfyrio yn brofiad gofodol sydd wedi'i greu'n gyfan gwbl allan o ddrychau coch i greu gofod anfeidrol. Y tu mewn, mae teipograffeg yn chwarae'r rôl o gysylltu'r gynulleidfa â phob un o brif werthoedd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ac yn annog pobl i fyfyrio ar y flwyddyn a fu a'r flwyddyn i ddod.