Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwrdd

la SINFONIA de los ARBOLES

Bwrdd Mae'r bwrdd la SINFONIA de los ARBOLES yn chwilio am farddoniaeth mewn dylunio ... Mae coedwig fel y'i gwelir o'r ddaear fel colofnau'n pylu i ffwrdd i'r awyr. Ni allwn eu gweld oddi uchod; mae'r goedwig o olwg aderyn yn debyg i garped llyfn. Mae fertigolrwydd yn dod yn llorweddol ac yn parhau i fod yn unedig yn ei ddeuoliaeth. Yn yr un modd, mae'r tabl la SINFONIA de los ARBOLES, yn dwyn canghennau'r coed i'r cof gan ffurfio sylfaen sefydlog ar gyfer cownter cynnil sy'n herio grym disgyrchiant. Dim ond yma ac acw mae pelydrau'r haul yn gwibio trwy ganghennau'r coed.

Siop Apothecari

Izhiman Premier

Siop Apothecari Esblygodd dyluniad siop newydd Izhiman Premier o gwmpas creu profiad ffasiynol a modern. Defnyddiodd y dylunydd gymysgedd gwahanol o ddeunyddiau a manylion i weini pob cornel o'r eitemau a arddangoswyd. Cafodd pob man arddangos ei drin ar wahân trwy astudio priodweddau'r deunyddiau a'r nwyddau a arddangoswyd. Creu priodas o ddeunyddiau cymysgu rhwng marmor Calcutta, pren cnau Ffrengig, pren Derw a Gwydr neu Acrylig. O ganlyniad, roedd y profiad yn seiliedig ar bob swyddogaeth a hoffterau cleient gyda dyluniad modern a chain sy'n gydnaws â'r eitemau a weinir.

Gwerthfawrogi Celf

The Kala Foundation

Gwerthfawrogi Celf Bu marchnad fyd-eang ar gyfer paentiadau Indiaidd ers amser maith, ond mae diddordeb mewn celf Indiaidd wedi llusgo yn UDA. Er mwyn dod ag ymwybyddiaeth o wahanol arddulliau o Baentiadau Gwerin Indiaidd, mae Sefydliad Kala wedi'i sefydlu fel llwyfan newydd i arddangos y paentiadau a'u gwneud yn fwy hygyrch i farchnad ryngwladol. Mae'r sylfaen yn cynnwys gwefan, ap symudol, arddangosfa gyda llyfrau golygyddol, a chynhyrchion sy'n helpu i bontio'r bwlch a chysylltu'r paentiadau hyn â chynulleidfa fwy.

Oleuadau

Mondrian

Oleuadau Mae'r lamp crog Mondrian yn cyrraedd emosiynau trwy liwiau, cyfeintiau a siapiau. Mae'r enw yn arwain at ei ysbrydoliaeth, yr arlunydd Mondrian. Mae'n lamp grog gyda siâp hirsgwar mewn echel lorweddol wedi'i hadeiladu gan sawl haen o acrylig lliw. Mae gan y lamp bedwar golygfa wahanol gan fanteisio ar y rhyngweithio a'r cytgord a grëwyd gan y chwe lliw a ddefnyddir ar gyfer y cyfansoddiad hwn, lle mae llinell wen a haen felen yn torri ar draws y siâp. Mae Mondrian yn allyrru golau i fyny ac i lawr gan greu golau gwasgaredig, anfewnwthiol, wedi'i addasu gan declyn di-wifr pylu.

Handgripper Dumbbell

Dbgripper

Handgripper Dumbbell Mae hwn yn offer ffitrwydd dal diogel a da ar gyfer pob oedran. Gorchudd cyffwrdd meddal ar yr wyneb, gan ddarparu naws sidanaidd. Wedi'i wneud gan silicon ailgylchadwy 100% gyda fformiwla deunydd arbennig sy'n cynhyrchu 6 lefel wahanol o galedwch, gyda maint a phwysau gwahanol, yn darparu hyfforddiant grym gafael dewisol. Gall gripper llaw hefyd ffitio ar y rhicyn crwn ar ddwy ochr y bar dumbbell gan ychwanegu pwysau ato ar gyfer hyfforddi cyhyrau braich hyd at 60 math o gyfuniad cryfder gwahanol. Mae'r lliwiau trawiadol o olau i dywyll, yn dynodi cryfder a phwysau o olau i drwm.

Fâs

Canyon

Fâs Cynhyrchwyd y fâs blodau â llaw gan 400 o ddarnau o fetel dalen torri laser manwl gyda gwahanol drwch, pentyrru fesul haen, a weldio fesul darn, gan arddangos cerflun artistig o fâs blodau, wedi'i gyflwyno mewn patrwm manwl o'r canyon. Mae haenau o fetel pentyrru yn dangos gwead adran canyon, hefyd yn cynyddu'r senarios gyda gwahanol amgylchoedd, gan greu effeithiau gwead naturiol sy'n newid yn afreolaidd.