Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Arddangosfa

LuYu

Arddangosfa Mae celf yn dylanwadu ar fywyd a bywyd yn dod â myfyrio a dehongli dwys o gelf. Gall y pellter rhwng celf a bywyd fod ar y gymudo dyddiol. Os ydych chi'n bwyta pob pryd yn ofalus, gallwch droi eich bywyd yn gelf. Mae creadigaeth y dylunydd hefyd yn gelf, sy'n cael ei gynhyrchu gyda'i feddyliau ei hun. Offer yw technegau, ac mae ymadroddion yn ganlyniadau. Dim ond gyda meddyliau y bydd gweithiau da iawn.

Mae Cyntedd A Lolfa Adeiladau Preswyl

Light Music

Mae Cyntedd A Lolfa Adeiladau Preswyl Ar gyfer Light Music, cyntedd a dyluniad lolfa breswyl, roedd Armand Graham ac Aaron Yassin o Stiwdio A + A yn Ninas Efrog Newydd eisiau cysylltu'r gofod â chymdogaeth ddeinamig Adams Morgan yn Washington DC, lle mae'r bywyd nos a cherddoriaeth, o jazz Mae Go-go to punk rock ac electronig wedi bod yn ganolog erioed. Dyma eu hysbrydoliaeth greadigol; y canlyniad yw gofod unigryw sy'n cyfuno dulliau saernïo digidol blaengar â thechnegau artisanal traddodiadol i greu byd ymgolli gyda'i guriad a'i rythm ei hun sy'n talu gwrogaeth i gerddoriaeth wreiddiol fywiog DC.

Bwrdd

Codependent

Bwrdd Mae cod-ddibynnol yn toddi seicoleg a dyluniad, gan ganolbwyntio'n benodol ar amlygiad corfforol o gyflwr seicolegol, codiant. Rhaid i'r ddau dabl cydgysylltiedig hyn ddibynnu ar ei gilydd i weithredu. Ni all y ddwy ffurf sefyll ar eu pennau eu hunain, ond gyda'i gilydd maent yn creu un ffurf swyddogaethol. Mae'r tabl olaf yn enghraifft bwerus y mae'r cyfan yn fwy na chyfanswm ei rannau.

Mae Tu Mewn Masnachol

Nest

Mae Tu Mewn Masnachol Rhennir y llawr gan ddau weithiwr proffesiynol unigryw - eiriolwyr a phenseiri sy'n galw am orchmynion hierarchaidd amrywiol. Roedd dewis a manylu ar elfennau yn ymdrech i gadw'r edrychiad cyffredinol yn ddaearol, yn briddlyd ac i adfywio'r gelf a'r deunyddiau adeiladu lleol. Mae cyfuniad a chymhwyso deunyddiau ecogyfeillgar, maint yr agoriadau, i gyd wedi cael eu gyrru trwy ddwyn i gof yr hinsawdd leol i wneud amgylchedd cytun yn ail-gyffroi’r arferion coll gyda’i gilydd gan strwythuro arfer cynaliadwy.

Cyllyll A Ffyrc

Ingrede Set

Cyllyll A Ffyrc Dyluniwyd set cyllyll a ffyrc Ingrede i fynegi'r angen am berffeithrwydd ym mywyd beunyddiol. Set o fforc, llwy a chyllell slot gyda'i gilydd gan ddefnyddio magnetau. Mae'r gyllyll a ffyrc yn sefyll yn fertigol ac yn creu cytgord i'r bwrdd. Siapiau mathemategol a ganiateir i adeiladu un ffurf hylif sy'n cynnwys tri darn gwahanol. Mae'r dull hwn yn creu posibiliadau newydd y gellir eu cymhwyso i lawer o wahanol gynhyrchion fel llestri bwrdd a dyluniadau offer eraill.

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth

Musiac

Gwasanaeth Argymell Cerddoriaeth Peiriant argymell cerddorol yw Musiac, mae'n defnyddio cyfranogiad rhagweithiol i ddod o hyd i opsiynau manwl gywir ar gyfer ei ddefnyddwyr. Ei nod yw cynnig rhyngwynebau amgen i herio awtocratiaeth algorithm. Mae hidlo gwybodaeth wedi dod yn ddull chwilio anochel. Fodd bynnag, mae'n creu effeithiau siambr adleisio ac yn cyfyngu defnyddwyr yn eu parth cysur trwy ddilyn eu dewisiadau yn ddygn. Mae defnyddwyr yn dod yn oddefol ac yn stopio cwestiynu'r opsiynau y mae'r peiriant yn eu darparu. Efallai y bydd treulio amser i adolygu opsiynau yn cynyddu bio-gost enfawr, ond yr ymdrech sy'n creu profiad ystyrlon.