Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Lamp

Little Kong

Lamp Cyfres o lampau amgylchynol sy'n cynnwys athroniaeth ddwyreiniol yw Little Kong. Mae estheteg ddwyreiniol yn talu sylw mawr i'r berthynas rhwng rhithwir a gwirioneddol, llawn a gwag. Mae cuddio'r LEDs yn gynnil i'r polyn metel nid yn unig yn sicrhau gwag a phurdeb y lampshade ond hefyd yn gwahaniaethu Kong oddi wrth lampau eraill. Darganfu dylunwyr y grefft ddichonadwy ar ôl mwy na 30 gwaith o arbrofion i gyflwyno'r golau a'r gwead amrywiol yn berffaith, sy'n galluogi profiad goleuo anhygoel. Mae'r sylfaen yn cefnogi codi tâl di-wifr ac mae ganddo borthladd USB. Gellir ei droi ymlaen neu i ffwrdd dim ond trwy chwifio dwylo.

Bwydydd Byrbryd

Have Fun Duck Gift Box

Bwydydd Byrbryd Mae'r blwch rhoddion "Have Fun Duck" yn flwch anrhegion arbennig i bobl ifanc. Wedi'i ysbrydoli gan deganau, gemau a ffilmiau ar ffurf picsel, mae'r dyluniad yn darlunio "dinas fwyd" i bobl ifanc gyda lluniau diddorol a manwl. Bydd y ddelwedd IP yn cael ei hintegreiddio i strydoedd y ddinas ac mae pobl ifanc wrth eu bodd â chwaraeon, cerddoriaeth, hip-hop a gweithgareddau adloniant eraill. Profwch gemau chwaraeon hwyliog wrth fwynhau bwyd, mynegwch ffordd o fyw ifanc, hwyliog a hapus.

Pecyn Bwyd

Kuniichi

Pecyn Bwyd Nid yw'r bwyd traddodiadol o Japan, Tsukudani, yn adnabyddus yn y byd. Dysgl wedi'i stiwio soi wedi'i seilio ar saws sy'n cyfuno amrywiol fwyd môr a chynhwysion tir. Mae'r pecyn newydd yn cynnwys naw label sydd wedi'u cynllunio i foderneiddio patrymau traddodiadol Japaneaidd a mynegi nodweddion cynhwysion. Dyluniwyd y logo brand newydd gyda'r disgwyliad o barhau â'r traddodiad hwnnw am y 100 mlynedd nesaf.

Mêl

Ecological Journey Gift Box

Mêl Mae dyluniad y blwch rhoddion mêl wedi'i ysbrydoli gan "daith ecolegol" Shennongjia gyda phlanhigion gwyllt niferus ac amgylchedd ecolegol naturiol da. Amddiffyn yr amgylchedd ecolegol lleol yw thema greadigol y dyluniad. Mae'r dyluniad yn mabwysiadu celf draddodiadol Tsieineaidd wedi'i dorri â phapur a chelf pyped cysgodol i ddangos yr ecoleg naturiol leol a phum anifail gwarchodedig o'r radd flaenaf prin ac mewn perygl. Defnyddir glaswellt garw a phapur pren ar y deunydd pacio, sy'n cynrychioli'r cysyniad o natur a diogelu'r amgylchedd. Gellir defnyddio'r blwch allanol fel blwch storio coeth i'w ailddefnyddio.

Stôl Gegin

Coupe

Stôl Gegin Mae'r stôl hon wedi'i chynllunio i helpu un i gynnal ystum eistedd niwtral. Trwy arsylwi ymddygiad beunyddiol pobl, canfu'r tîm dylunio fod angen i bobl eistedd ar garthion am gyfnod byrrach o amser fel eistedd yn y gegin am seibiant cyflym, a ysbrydolodd y tîm i greu'r stôl hon yn benodol i ddarparu ar gyfer ymddygiad o'r fath. Dyluniwyd y stôl hon heb lawer o rannau a strwythurau, gan wneud y stôl yn fforddiadwy ac yn gost-effeithlon i brynwyr a gwerthwyr trwy ystyried cynhyrchiant gweithgynhyrchu.

Ffeithlun Gyda Gif

All In One Experience Consumption

Ffeithlun Gyda Gif Mae'r prosiect Defnydd Pawb Mewn Un Profiad yn Infograffeg Data Mawr sy'n dangos gwybodaeth fel pwrpas, math a defnydd ymwelwyr i ganolfannau siopa cymhleth. Mae'r prif gynnwys yn cynnwys tri Mewnwelediad cynrychioliadol sy'n deillio o'r dadansoddiad o'r Data Mawr, ac fe'u trefnir o'r top i'r gwaelod yn ôl trefn y pwysigrwydd. Gwneir y graffeg gan ddefnyddio technegau isometrig ac fe'u grwpir i ddefnyddio lliw cynrychioliadol pob pwnc.