Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Gwely Cath

Catzz

Gwely Cath Wrth ddylunio gwely cath Catzz, tynnwyd yr ysbrydoliaeth o anghenion cathod a pherchnogion fel ei gilydd, ac mae angen iddynt uno swyddogaeth, symlrwydd a harddwch. Wrth arsylwi cathod, roedd eu nodweddion geometregol unigryw yn ysbrydoli'r ffurf lân a adnabyddadwy. Ymgorfforwyd rhai patrymau ymddygiad nodweddiadol (ee symudiad y glust) ym mhrofiad defnyddiwr cath. Hefyd, gan gofio perchnogion, y nod oedd creu darn o ddodrefn y gallent ei addasu a'i arddangos yn falch. Ar ben hynny, roedd yn bwysig sicrhau gwaith cynnal a chadw hawdd. Mae pob un o'r dyluniad lluniaidd, geometregol a'r strwythur modiwlaidd yn galluogi.

Clwb Hamdden

Central Yosemite

Clwb Hamdden Dychwelwch at symlrwydd bywyd, yr haul trwy'r golau ffenestr a chroesfannau cysgodol. Er mwyn adlewyrchu'n well y blas naturiol yn y gofod cyffredinol, gwnewch ddefnydd llawn o ddylunio coed, cysur dyneiddiol syml a chwaethus, pwysleisio awyrgylch gofod artistig. Tôn swyn dwyreiniol, gyda naws ofodol unigryw. Dyma fynegiant arall o'r tu mewn, mae'n naturiol, pur, amrywiol.

Pacio

SARISTI

Pacio Mae'r dyluniad yn gynhwysydd silindrog gyda lliwiau bywiog. Mae defnydd arloesol a goleuedig o liwiau a siapiau yn creu dyluniad cytûn sy'n adlewyrchu arllwysiadau llysieuol SARISTI. Yr hyn sy'n gwahaniaethu ein dyluniad yw ein gallu i roi tro modern i becynnu te sych. Mae'r anifeiliaid a ddefnyddir yn y pecynnu yn cynrychioli emosiynau ac amodau y mae pobl yn aml yn eu profi. Er enghraifft, mae'r adar Flamingo yn cynrychioli cariad, mae'r arth Panda yn cynrychioli ymlacio.

Pacio

Ionia

Pacio Gan fod yr hen Roegiaid yn arfer paentio a dylunio pob amffora olew olewydd (cynhwysydd) ar wahân, fe wnaethant benderfynu gwneud hynny heddiw! Fe wnaethant adfywio a chymhwyso'r gelf a'r traddodiad hynafol hwn, mewn cynhyrchiad modern cyfoes lle mae gan bob un o'r 2000 potel a gynhyrchir batrymau gwahanol. Mae pob potel wedi'i dylunio'n unigol. Mae'n ddyluniad llinellol un-o-fath, wedi'i ysbrydoli o batrymau Groegaidd hynafol gyda chyffyrddiad modern sy'n dathlu treftadaeth olew olewydd vintage. Nid yw'n gylch dieflig; mae'n llinell greadigol sy'n datblygu'n syth. Mae pob llinell gynhyrchu yn creu 2000 o wahanol ddyluniadau.

Brandio

1869 Principe Real

Brandio Gwely a Brecwast yw 1869 Principe Real wedi'i leoli yn y lle ffasiynol yn Lisbon - Principe Real. Mae Madonna newydd brynu tŷ yn y gymdogaeth hon. Mae'r Gwely a Brecwast hwn wedi'i leoli mewn hen balas 1869, gan gadw'r hen swyn yn gymysg â thu mewn cyfoes, gan roi golwg a theimlad moethus iddo. Roedd yn ofynnol i'r brandio hwn ymgorffori'r gwerthoedd hyn yn ei logo a'i gymwysiadau brand i adlewyrchu athroniaeth y llety unigryw hwn. Mae'n arwain at logo sy'n asio ffont glasurol, gan atgoffa'r hen rifau drws, gyda theipograffeg fodern a manylion eicon gwely wedi'i arddullio yn y L of Real.

Preswylio

Panorama Villa

Preswylio Gan gyfeirio at strwythur pentref Mani nodweddiadol, mae'r cysyniad yn cael ei genhedlu fel cyfres o ddarnau cerrig unigol yn troi o amgylch yr atriwm, y fynedfa a'r lleoedd byw. Mae cyfeintiau garw'r breswylfa yn agor deialog â'u hamgylchedd naturiol, tra bod rhythm eu hagoriadau naill ai'n sicrhau preifatrwydd neu'n gwahodd golygfeydd panoramig o'r gorwel, gan lunio profiad uniongyrchol o naratifau olynol ac amrywiol. Mae'r Villa wedi'i leoli yn Navarino Residences, casgliad o filas moethus ar gyfer perchnogaeth breifat yng nghanol cyrchfan Twyni Navarino.