Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Dodrefn Esblygol

dotdotdot.frame

Mae Dodrefn Esblygol Mae cartrefi yn tyfu'n llai, felly mae angen dodrefn ysgafn arnyn nhw sy'n amlbwrpas. Y Dotdotdot.Frame yw'r system ddodrefn symudol, addasadwy gyntaf ar y farchnad. Yn effeithiol ac yn gryno, gellir gosod y ffrâm ar y wal neu ddal yn ei herbyn er mwyn ei gosod yn hawdd o amgylch y cartref. Ac mae ei addasadwyedd yn dod o'r 96 twll ac ystod gynyddol o ategolion i'w trwsio ynddynt. Defnyddiwch un neu unwch systemau lluosog gyda'i gilydd yn ôl yr angen - mae cyfuniad anfeidrol ar gael.

Llwydni Iâ

Icy Galaxy

Llwydni Iâ Mae natur bob amser wedi bod yn un o'r ffynonellau ysbrydoliaeth pwysicaf i ddylunwyr. Daeth y syniad i feddyliau dylunwyr trwy edrych i mewn i'r gofod a delwedd Milk Way Galaxy. Yr agwedd bwysicaf yn y dyluniad hwn oedd creu ffurf unigryw. Mae llawer o ddyluniadau sydd yn y farchnad yn canolbwyntio ar wneud yr iâ mwyaf clir ond yn y dyluniad hwn a gyflwynwyd, canolbwyntiodd y dylunwyr yn fwriadol ar y ffurfiau a wneir gan y mwynau tra bo'r dŵr yn troi'n iâ, i fod yn fwy eglur y gwnaeth y dylunwyr drawsnewid nam naturiol. i mewn i effaith hardd. Mae'r dyluniad hwn yn creu ffurf sfferig troellog.

Parcio Beiciau Trawsnewidiol

Smartstreets-Cyclepark™

Parcio Beiciau Trawsnewidiol Mae'r Smartstreets-Cyclepark yn gyfleuster parcio beiciau amlbwrpas, symlach ar gyfer dau feic sy'n ffitio mewn munudau i alluogi gwella cyfleusterau parcio beiciau yn gyflym ar draws ardaloedd trefol heb ychwanegu annibendod i'r strydlun. Mae'r offer yn helpu i leihau dwyn beiciau a gellir ei osod ar hyd yn oed y strydoedd mwyaf cul, gan ryddhau gwerth newydd o'r seilwaith presennol. Wedi'i wneud o ddur gwrthstaen, gall yr offer gael ei baru a'i frandio â lliw RAL ar gyfer Awdurdodau Lleol neu noddwyr. Gellir ei ddefnyddio hefyd i helpu i nodi llwybrau Beicio. Gellir ei ail-gyflunio i gyd-fynd ag unrhyw faint neu arddull colofn.

Grisiau

U Step

Grisiau Mae grisiau U Step yn cael ei ffurfio trwy gyd-gloi dau ddarn proffil blwch sgwâr siâp u sydd â gwahanol ddimensiynau. Fel hyn, mae'r grisiau'n dod yn hunangynhaliol ar yr amod nad yw'r dimensiynau'n uwch na throthwy. Mae paratoi'r darnau hyn ymlaen llaw yn darparu cyfleustra ymgynnull. Mae pecynnu a chludo'r darnau syth hyn hefyd wedi'u symleiddio'n fawr.

Grisiau

UVine

Grisiau Mae grisiau troellog UVine yn cael eu ffurfio trwy gyd-gloi proffiliau blwch siâp U a V mewn dull arall. Fel hyn, mae'r grisiau'n dod yn hunangynhaliol gan nad oes angen polyn canolfan na chefnogaeth perimedr arno. Trwy ei strwythur modiwlaidd ac amlbwrpas, mae'r dyluniad yn dod â rhwyddineb trwy weithgynhyrchu, pecynnu, cludo a gosod.

E-Feic Pren

wooden ebike

E-Feic Pren Creodd y cwmni o Berlin, Aceteam, yr e-feic pren cyntaf, a'r dasg oedd ei adeiladu mewn ffordd sy'n gyfeillgar i'r amgylchedd. Llwyddodd y chwilio am bartner cydweithredu cymwys gyda Chyfadran Gwyddor Pren a Thechnoleg Prifysgol Eberswalde ar gyfer Datblygu Cynaliadwy. Daeth y syniad o Matthias Broda yn realiti, gan gyfuno technoleg CNC a gwybodaeth am ddeunydd pren, ganwyd yr E-Feic pren.