Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Trofwrdd Hi-Fi

Calliope

Trofwrdd Hi-Fi Nod eithaf bwrdd troi Hi-Fi yw ail-greu'r synau puraf a heb eu halogi; hanfod sain yw terfynfa a chysyniad y dyluniad hwn. Mae'r cynnyrch crefftus hardd hwn yn gerflun o sain sy'n atgynhyrchu sain. Fel trofwrdd mae ymhlith un o'r trofyrddau Hi-Fi sy'n perfformio orau ac mae'r perfformiad digymar hwn yn cael ei nodi a'i ymhelaethu gan ei ffurf unigryw a'i agweddau dylunio; ymuno â ffurf a swyddogaeth mewn undeb ysbrydol i ymgorffori'r trofwrdd Calliope.

Mae Clustdlysau A Modrwy

Vivit Collection

Mae Clustdlysau A Modrwy Wedi'i ysbrydoli gan ffurfiau a geir ym myd natur, mae Vivit Collection yn creu canfyddiad diddorol a chwilfrydig gan y siapiau hirgul a'r llinellau chwyrlïol. Mae darnau byw yn cynnwys cynfasau aur melyn 18k wedi'u plygu gyda phlatio rhodiwm du ar yr wynebau allanol. Mae'r clustdlysau siâp dail yn amgylchynu'r iarlliaid fel bod ei symudiadau naturiol yn creu dawns ddiddorol rhwng y du a'r aur - gan guddio a datgelu'r aur melyn oddi tano. Mae didwylledd y ffurfiau a phriodoleddau ergonomig y casgliad hwn yn cyflwyno drama hynod ddiddorol o olau, cysgodion, llewyrch a myfyrdodau.

Basn Ymolchi

Vortex

Basn Ymolchi Nod dyluniad y fortecs yw dod o hyd i ffurf newydd i ddylanwadu ar lif dŵr mewn basnau ymolchi i gynyddu eu heffeithlonrwydd, cyfrannu at brofiad eu defnyddiwr a gwella eu rhinweddau esthetig a semiotig. Y canlyniad yw trosiad, sy'n deillio o ffurf fortecs delfrydol sy'n dynodi llif draen a dŵr sy'n dangos y gwrthrych cyfan yn weledol fel basn ymolchi gweithredol. Mae'r ffurflen hon, ynghyd â'r tap, yn tywys y dŵr i lwybr troellog gan ganiatáu i'r un faint o ddŵr orchuddio mwy o dir sy'n arwain at lai o ddefnydd o ddŵr i'w lanhau.

Mae Bwtîc Ac Ystafell Arddangos

Risky Shop

Mae Bwtîc Ac Ystafell Arddangos Dyluniwyd a chrëwyd siop beryglus gan smallna, stiwdio ddylunio ac oriel vintage a sefydlwyd gan Piotr Płoski. Roedd y dasg yn peri sawl her, gan fod y bwtîc ar ail lawr tŷ tenement, heb ffenestr siop ac mae ganddo arwynebedd o ddim ond 80 metr sgwâr. Yma daeth y syniad o ddyblu'r ardal, trwy ddefnyddio'r gofod ar y nenfwd yn ogystal â'r arwynebedd llawr. Cyflawnir awyrgylch croesawgar, cartrefol, er bod y dodrefn wedi'i hongian wyneb i waered ar y nenfwd. Mae siop beryglus wedi'i chynllunio yn erbyn yr holl reolau (mae hyd yn oed yn herio disgyrchiant). Mae'n adlewyrchu ysbryd y brand yn llawn.

Mae Clustdlysau A Modrwy

Mouvant Collection

Mae Clustdlysau A Modrwy Ysbrydolwyd Mouvant Collection gan rai agweddau ar Futuriaeth, megis syniadau deinameg a gwireddu’r anghyffyrddadwy a gyflwynwyd gan yr arlunydd Eidalaidd Umberto Boccioni. Mae'r clustdlysau a chylch Casgliad Mouvant yn cynnwys sawl darn aur o wahanol feintiau, wedi'u weldio yn y fath fodd sy'n cyflawni rhith o symud ac yn creu llawer o wahanol siapiau, yn dibynnu ar yr ongl y mae'n cael ei ddelweddu.

Fodca

Kasatka

Fodca Datblygwyd "KASATKA" fel fodca premiwm. Mae'r dyluniad yn finimalaidd, ar ffurf y botel ac yn y lliwiau. Mae potel silindrog syml ac ystod gyfyngedig o liwiau (gwyn, arlliwiau o lwyd, du) yn pwysleisio purdeb crisialog y cynnyrch, a cheinder ac arddull dull graffigol lleiafsymiol.