Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Preswylio

Cheung's Residence

Preswylio Dyluniwyd y breswylfa gyda symlrwydd, didwylledd a golau naturiol mewn golwg. Mae ôl troed yr adeilad yn adlewyrchu cyfyngiad y safle presennol ac mae'r mynegiant ffurfiol i fod i fod yn lân ac yn syml. Mae atriwm a balconi ar ochr ogleddol yr adeilad sy'n goleuo'r fynedfa a'r ardal fwyta. Darperir ffenestri llithro ym mhen deheuol yr adeilad lle mae'r ystafell fyw a'r gegin i wneud y mwyaf o oleuadau naturiol a darparu hyblygrwydd gofodol. Cynigir ffenestri to trwy'r adeilad i atgyfnerthu'r syniadau dylunio ymhellach.

Enw'r prosiect : Cheung's Residence, Enw'r dylunwyr : Yu-Ngok Lo, Enw'r cleient : YNL Design.

Cheung's Residence Preswylio

Mae'r dyluniad rhagorol hwn yn enillydd gwobr ddylunio euraidd mewn cystadleuaeth dylunio cynhyrchion goleuo a phrosiectau goleuo. Yn bendant, dylech weld portffolio dylunio dylunwyr euraidd sydd wedi ennill gwobrau i ddarganfod llawer o gynhyrchion goleuo a phrosiectau goleuo newydd, arloesol, gwreiddiol a chreadigol.

Dyluniad y dydd

Dyluniad anhygoel. Dyluniad da. Dyluniad gorau.

Mae dyluniadau da yn creu gwerth i gymdeithas. Bob dydd rydym yn cynnwys prosiect dylunio arbennig sy'n dangos rhagoriaeth mewn dylunio. Heddiw, rydym yn falch o arddangos dyluniad arobryn sy'n gwneud gwahaniaeth cadarnhaol. Byddwn yn cynnwys mwy o ddyluniadau gwych ac ysbrydoledig yn ddyddiol. Gwnewch yn siŵr eich bod yn ymweld â ni bob dydd i fwynhau cynhyrchion a phrosiectau dylunio da newydd gan ddylunwyr gorau ledled y byd.