Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Gosod

The Reflection Room

Gosod Wedi'i ysbrydoli gan y lliw coch, sy'n symbol o ffortiwn da mewn Diwylliant Tsieineaidd, mae'r Ystafell Fyfyrio yn brofiad gofodol sydd wedi'i greu'n gyfan gwbl allan o ddrychau coch i greu gofod anfeidrol. Y tu mewn, mae teipograffeg yn chwarae'r rôl o gysylltu'r gynulleidfa â phob un o brif werthoedd y Flwyddyn Newydd Tsieineaidd ac yn annog pobl i fyfyrio ar y flwyddyn a fu a'r flwyddyn i ddod.

Mae Actifadu Digwyddiadau

Home

Mae Actifadu Digwyddiadau Mae Home yn cofleidio hiraeth cartref personol rhywun ac mae'n gyfuniad o'r hen a'r newydd. Mae paentiadau Vintage 1960 yn gorchuddio'r wal gefn, mae cofroddion personol bach wedi'u gwasgaru trwy'r arddangosfa. Gyda'i gilydd mae'r pethau hyn wedi'u cydblethu mewn màs o linyn sy'n ffurfio gyda'i gilydd fel un stori, lle maent yn datgelu neges wrth aros lle mae'r gwyliwr yn sefyll.

Mae Gosod Celf

The Future Sees You

Mae Gosod Celf The Future Sees You yn cyflwyno harddwch yr optimistiaeth a gofleidiwyd gan yr oedolyn creadigol ifanc - meddylwyr, arloeswyr, dylunwyr ac artistiaid eich byd yn y dyfodol. Stori weledol ddeinamig, wedi'i thaflunio trwy 30 ffenestr dros 5 lefel, mae'r llygaid yn tanio trwy sbectrwm bywiog o liw, ac ar brydiau mae'n ymddangos eu bod yn dilyn y dorf wrth iddynt edrych allan yn hyderus i'r nos. Trwy'r llygaid hyn maen nhw'n gweld y dyfodol, y meddyliwr, yr arloeswr, y dylunydd a'r artist: pobl greadigol yfory a fydd yn newid y byd.

Mewn

KitKat

Mewn Cynrychioli'r cysyniad a'r brand cyffredinol mewn ffordd arloesol trwy ddyluniad y siop, yn benodol ar gyfer marchnad Canada a chwsmeriaid Yorkdale. Defnyddio profiad pop-up blaenorol a lleoliadau rhyngwladol i arloesi ac ailfeddwl am y profiad cyfan. Creu storfa uwch-swyddogaethol, a fyddai'n gweithio'n dda ar gyfer gofod cymhleth iawn i draffig.

Mae Dyluniad Mewnol

Arthurs

Mae Dyluniad Mewnol Gril cyfoes o Ogledd America, lolfa coctel a theras to yn Midtown Toronto yn dathlu bwydlen glasurol wedi'i mireinio a diodydd llofnod unigryw. Mae gan Fwyty Arthur dri lle gwahanol i'w mwynhau (ardal fwyta, bar a phatio to) sy'n teimlo'n agos atoch ac yn helaeth ar yr un pryd. Mae'r nenfwd yn unigryw yn ei ddyluniad o baneli pren agwedd gydag argaen bren, wedi'u hadeiladu i wella siâp wythonglog yr ystafell, ac yn dynwared edrychiad grisial wedi'i dorri'n hongian uwchben.

Mae Tŷ Doniol I Blant

Fun house

Mae Tŷ Doniol I Blant Mae'r dyluniad adeilad hwn ar gyfer plant i ddysgu a chwarae, sy'n dŷ cwbl hwyliog gan uwch dad. Cyfunodd y dylunydd ddeunyddiau iach a siapiau diogelwch i wneud gofod hyfryd a diddorol. Fe wnaethant geisio gwneud tŷ chwarae cyfforddus a chynnes i blant, a cheisio dwysáu perthynas rhiant-plentyn. Dywedodd y cleient wrth y dylunydd am gyflawni 3 nod, sef: (1) deunyddiau naturiol a diogelwch, (2) gwneud plant a rhieni yn hapus a (3) digon o le storio. Daeth y dylunydd o hyd i ddull syml a chlir i gyflawni'r nod, sef cartref, cychwyn cyntaf gofod plant.

Tîm dylunio'r dydd

Timau dylunio mwyaf y byd.

Weithiau mae angen tîm mawr iawn o ddylunwyr talentog arnoch chi i lunio dyluniadau gwirioneddol wych. Bob dydd, rydym yn cynnwys tîm dylunio arloesol a chreadigol arobryn. Archwilio a darganfod pensaernïaeth wreiddiol a chreadigol, prosiectau dylunio da, ffasiwn, dylunio graffeg a dylunio gan dimau dylunio ledled y byd. Cael eich ysbrydoli gan y gweithiau gwreiddiol gan ddylunwyr meistr mawreddog.