Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Bwyty

Nanjing Fishing Port

Bwyty Mae'r prosiect yn fwyty wedi'i drawsnewid gyda thri llawr yn Nanjing, yn gorchuddio tua 2,000 metr sgwâr. Ar wahân i arlwyo a chyfarfodydd, mae diwylliant te a diwylliant gwin ar gael. Mae'r addurn yn clymu naws Tsieineaidd newydd fyw o'r nenfwd i'r cynllun carreg ar y llawr. Mae'r nenfwd wedi'i addurno â cromfachau a thoeau hynafol Tsieineaidd. Mae'n ffurfio prif elfen y dyluniad ar y nenfwd. Mae deunyddiau fel argaen pren, dur gwrthstaen euraidd, a phaentiad sy'n arwydd o naws Tsieineaidd newydd yn cael eu cymysgu gyda'i gilydd i greu gofod teimlo Tsieineaidd newydd.

Helmed Beic

Voronoi

Helmed Beic Mae'r helmed wedi'i ysbrydoli gan strwythur 3D Voronoi sydd wedi'i ddosbarthu'n eang ym myd Natur. Gyda chyfuniad o dechneg barametrig a bionics, mae gan yr helmed beic system fecanyddol allanol sy'n gwella. Mae'n & # 039; s yn wahanol i strwythur amddiffyn naddion traddodiadol yn ei system fecanyddol 3D bionig heb ei gyfyngu. Pan gaiff ei daro gan rym allanol, mae'r strwythur hwn yn dangos gwell sefydlogrwydd. Ar ôl pwyso a mesur ysgafnder a diogelwch, nod yr helmed yw darparu helmed beic amddiffyn personol mwy cyfforddus, mwy ffasiynol a mwy diogel.

Bwyta A Gweithio

Eatime Space

Bwyta A Gweithio Mae gan bob bodau dynol hawl i fod yn gysylltiedig ag amser a chof. Mae'r gair Eatime yn swnio fel amser yn Tsieinëeg. Mae gofod bwyta yn cynnig lleoliadau i annog pobl i fwyta, gweithio a dwyn i gof mewn heddwch. Mae'r cysyniad o amser yn rhyngweithio'n agos â'r gweithdy, sydd wedi gweld newidiadau wrth i amser fynd heibio. Yn seiliedig ar arddull y gweithdy, mae'r dyluniad yn cynnwys strwythur y diwydiant a'r amgylchedd fel elfennau sylfaenol i adeiladu gofod. Mae amser bwyta yn talu gwrogaeth i'r ffurf buraf o ddylunio trwy gyfuno'n gynnil yr elfennau sy'n benthyg eu hunain i addurn amrwd a gorffenedig.

Celf

Forgotten Paris

Celf Ffotograffau du a gwyn o hen danddaearoedd prifddinas Ffrainc yw Paris anghofiedig. Mae'r dyluniad hwn yn repertoire o leoedd nad oes llawer o bobl yn eu hadnabod oherwydd eu bod yn anghyfreithlon ac yn anodd cael mynediad atynt. Mae Matthieu Bouvier wedi bod yn archwilio’r lleoedd peryglus hyn ers deng mlynedd i ddarganfod y gorffennol anghofiedig hwn.

Bag Tote

Totepographic

Bag Tote Bag tote dylunio wedi'i ysbrydoli gan dopograffig, i fod yn gario hawdd, yn enwedig yn ystod y dyddiau prysur hynny a dreuliwyd yn siopa neu'n rhedeg negeseuon. Mae capasiti'r bag Tote fel mynydd a gall ddal neu gario llawer o bethau. Mae'r asgwrn oracl yn ffurfio strwythur cyffredinol y bag, y ffurf map topograffig i fod yn ddeunydd wyneb yn union fel arwyneb anwastad mynydd.

Siop Sbectol

FVB

Siop Sbectol Mae'r siop sbectol yn ceisio creu gofod unigryw. trwy wneud defnydd da o rwyll estynedig gyda thyllau o wahanol faint trwy ailgyfuno a haenu a'u cymhwyso o'r wal bensaernïol i'r nenfwd mewnol, dangosir nodwedd lens ceugrwm - effeithiau gwahanol clirio ac amwysedd. Gyda chymhwyso lens ceugrwm gyda'r amrywiaeth ongl, cyflwynir effeithiau troellog a gogwyddo delweddau ar ddylunio nenfwd a chabinet arddangos. Mynegir eiddo lens convex, sy'n newid maint gwrthrychau yn ôl ewyllys, ar wal arddangos.