Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Fila

Shang Hai

Fila Ysbrydolwyd y fila gan y ffilm The Great Gatsby, oherwydd bod y perchennog gwrywaidd hefyd yn y diwydiant ariannol, ac mae'r Croesawydd yn hoff o hen arddull Art Deco Shanghai yn y 1930au. Ar ôl i'r Dylunwyr astudio ffasâd yr adeilad, Fe wnaethant sylweddoli bod ganddo arddull Art Deco hefyd. Maent wedi creu gofod unigryw sy'n gweddu i hoff arddull Art Deco'r perchennog o'r 1930au ac mae'n unol â ffyrdd o fyw cyfoes. Er mwyn cynnal cysondeb y gofod, Dewison nhw rai dodrefn, lampau ac ategolion Ffrengig a ddyluniwyd yn y 1930au.

Fila

One Jiyang Lake

Fila Fila preifat yw hwn wedi'i leoli yn Ne Tsieina, lle mae'r dylunwyr yn cymryd theori Bwdhaeth Zen yn ymarferol i gyflawni'r dyluniad. Trwy gefnu ar y defnydd diangen, a defnyddio deunyddiau naturiol, greddfol a dulliau dylunio cryno, creodd y dylunwyr le byw dwyreiniol cyfoes syml, tawel a chyffyrddus. Mae'r gofod byw dwyreiniol cyfoes cyfforddus yn defnyddio'r un iaith ddylunio syml â'r dodrefn modern Eidalaidd o ansawdd uchel ar gyfer y gofod mewnol.

Clinig Harddwch Meddygol

Chun Shi

Clinig Harddwch Meddygol Y cysyniad dylunio y tu ôl i'r prosiect hwn yw "clinig yn wahanol i glinig" ac fe'i hysbrydolwyd gan rai orielau celf bach ond hardd, ac mae'r dylunwyr yn gobeithio bod gan y clinig meddygol hwn anian oriel. Fel hyn gall y gwesteion deimlo'r harddwch cain ac awyrgylch hamddenol, nid amgylchedd clinigol dirdynnol. Fe wnaethant ychwanegu canopi wrth y fynedfa a phwll ymyl anfeidredd. Mae'r pwll yn cysylltu'n weledol â'r llyn ac yn adlewyrchu'r bensaernïaeth a golau dydd, gan ddenu gwesteion.

Tlws Crog

Taq Kasra

Tlws Crog Taq Kasra, sy'n golygu bwa kasra, yw cofrodd Teyrnas Sasani sydd bellach yn Irac. Defnyddiwyd y tlws crog hwn a ysbrydolwyd gan geometreg Taq kasra a mawredd cyn-sofraniaethau a oedd yn eu strwythur a'u goddrychiaeth, yn y dull pensaernïol hwn i wneud yr ethos hwn. Y priodoledd bwysicaf yw ei ddyluniad modern sydd wedi'i wneud yn ddarn gyda golygfa benodol fel ei fod yn ffurfio'r olygfa ochr mae'n edrych fel twnnel ac yn dod â goddrychedd ac yn ffurfio'r olygfa flaen y mae wedi gwneud gofod bwaog.

Bwrdd Coffi

Planck

Bwrdd Coffi Mae'r bwrdd wedi'i wneud o wahanol ddarnau o bren haenog sy'n cael eu gludo gyda'i gilydd o dan bwysau. Mae'r arwynebau wedi'u gorchuddio â thywod ac yn cael eu bygwth â farnais matt a chryf iawn. Mae yna 2 lefel - mae tu mewn i'r bwrdd yn wag - sy'n ymarferol iawn ar gyfer gosod cylchgronau neu blatiau. O dan y bwrdd mae olwynion bwled wedi'u hymgorffori. Felly mae'r bwlch rhwng y llawr a'r bwrdd yn fach iawn, ond ar yr un pryd, mae'n hawdd symud. Mae'r ffordd y mae'r pren haenog yn cael ei ddefnyddio (fertigol) yn ei gwneud hi'n gryf iawn.

Mae Lolfa Fusnes

Rublev

Mae Lolfa Fusnes Mae dyluniad y lolfa wedi'i ysbrydoli ar adeiladaeth Rwsiaidd, Tŵr Tatlin, a diwylliant Rwseg. Defnyddir y tyrau siâp undeb fel dalwyr llygaid yn y lolfa, er mwyn creu gwahanol fannau yn ardal y lolfa fel math penodol o barthau. Oherwydd y cromenni siâp crwn mae'r lolfa yn ardal gyffyrddus gyda gwahanol barthau ar gyfer cyfanswm capasiti o 460 sedd. Gwelir yr ardal o flaen gyda seddi o wahanol fathau, ar gyfer bwyta; gweithio; cysur ac ymlacio. Mae gan y cromenni golau crwn sydd wedi'u lleoli yn y nenfwd ffurf tonnog oleuadau deinamig sy'n newid yn ystod y dydd.