Cylchgrawn dylunio
Cylchgrawn dylunio
Mae Dyluniad Pensaernïaeth Ffasâd

Cecilip

Mae Dyluniad Pensaernïaeth Ffasâd Mae dyluniad amlen Cecilip yn cael ei gydymffurfio gan arosodiad o elfennau llorweddol sy'n caniatáu cyflawni'r ffurf organig sy'n gwahaniaethu cyfaint yr adeilad. Mae pob modiwl yn cynnwys rhannau o linellau sydd wedi'u harysgrifio o fewn radiws y crymedd i'w ffurfio. Roedd y darnau'n defnyddio proffiliau hirsgwar o alwminiwm anodized arian 10 cm o led a 2 mm o drwch ac fe'u gosodwyd ar banel alwminiwm cyfansawdd. Ar ôl i'r modiwl gael ei ymgynnull, roedd y rhan flaen wedi'i gorchuddio â dur gwrthstaen 22 medr.

Storfa

Ilumel

Storfa Ar ôl bron i bedwar degawd o hanes, mae siop Ilumel yn un o'r cwmnïau mwyaf a mwyaf mawreddog yn y Weriniaeth Ddominicaidd yn y farchnad dodrefn, goleuadau ac addurno. Mae'r ymyrraeth ddiweddaraf yn ymateb i'r angen i ehangu'r ardaloedd arddangos a'r diffiniad o lwybr glanach a mwy cymalog sy'n caniatáu gwerthfawrogi'r amrywiaeth o gasgliadau sydd ar gael.

Cwpwrdd Llyfrau

Amheba

Cwpwrdd Llyfrau Mae cwpwrdd llyfrau organig o'r enw Amheba yn cael ei yrru gan algorithm, sy'n cynnwys paramedrau amrywiol a set o reolau. Defnyddir cysyniad o optimeiddio Topolegol ar gyfer ysgafnhau'r strwythur. Diolch i union resymeg jig-so mae'n bosibl ei ddadelfennu a'i drosglwyddo, unrhyw bryd. Gall un person gario darnau a chydosod strwythur 2,5 metr o hyd. Defnyddiwyd technoleg y gwneuthuriad digidol ar gyfer gwireddu. Dim ond mewn cyfrifiaduron yr oedd y broses gyfan yn cael ei rheoli. Nid oedd angen dogfennaeth dechnegol. Anfonwyd data at y peiriant CNC 3-echel. Canlyniad y broses gyfan yw strwythur ysgafn.

Tir Cyhoeddus

Quadrant Arcade

Tir Cyhoeddus Mae'r arcêd rhestredig Gradd II wedi'i thrawsnewid yn bresenoldeb deniadol ar y stryd trwy drefnu'r golau cywir yn y lle iawn. Defnyddir goleuo amgylchynol cyffredinol yn gyfannol ac mae ei effeithiau'n cael eu llwyfannu'n hierarchaidd i gyflawni amrywiadau mewn patrwm golau sy'n creu diddordeb ac yn hyrwyddo mwy o ddefnydd o'r gofod. Roedd ymgorfforiad strategol ar gyfer dylunio a lleoli'r nodwedd ddeinamig yn cael ei reoli ynghyd â'r artist fel bod effeithiau gweledol yn ymddangos yn fwy cynnil na llethol. Gyda golau dydd yn pylu, mae rhythm goleuadau trydan yn dwysáu'r strwythur cain.

Dyluniad Gosod

Kasane no Irome - Piling up Colors

Dyluniad Gosod Dyluniad gosod o Ddawns Siapaneaidd. Mae Japaneaid wedi bod yn pentyrru lliwiau o'r hen amser i fynegi pethau cysegredig. Hefyd, mae pentyrru'r papur gyda silwetau sgwâr wedi'i ddefnyddio fel peth sy'n cynrychioli dyfnder cysegredig. Dyluniodd Nakamura Kazunobu ofod sy'n newid yr awyrgylch trwy newid i liwiau amrywiol gyda sgwâr o'r fath yn "pentyrru" fel motiff. Mae paneli sy'n hedfan yn yr awyr sy'n canolbwyntio ar y dawnswyr yn gorchuddio'r awyr uwchben gofod y llwyfan ac yn darlunio ymddangosiad golau yn pasio trwy'r gofod na ellir ei weld heb y paneli.